area of pleople

“App als oplossing tegen eenzaamheid?”

Niet alle senioren die langer zelfstandig thuis willen wonen, kunnen dat zonder formele of informele hulp. Is een app dan een oplossing? Deze vraag stelde On(t)roerend Goed aan Joan Ronner en Gijs Liu, oprichters van samenwerkingspartner Area of People. Area of People is een platform waar bewoners onderling in contact met elkaar worden gebracht om meer betrokkenheid en sociale cohesie te realiseren op een open en toegankelijke manier. Tevens is de communicatie met de verschillende beheer en/of leveranciers gecentraliseerd. Dit geeft 1 plek voor de communicatie met deze partijen in plaats van een versnippering van portals, WhatsApp groepen en dergelijke.

 

Waarom een app?

‘Ouderen hebben behoefte aan verbondenheid, maar zijn niet altijd in staat dit zelf te organiseren. Tegelijkertijd zijn ze afhankelijk van zorg en een groeiend aantal diensten, maar die worden te duur – ze laten mensen een hoog vast bedrag betalen voor slechts beschikbaarheid. Daarnaast lopen de zorgondernemers qua IT vrij ver achter. Ouderen zijn daardoor aangewezen op een alsmaar groeiende wirwar van ontoegankelijke portalen en processen.’

 

Waarom is dit belangrijk?

‘Er is dringend behoefte aan een volledig andere zienswijze op woonvoorzieningen voor senioren, waarbij een persoonsgerichte aanpak, zelfregie en sociale inclusie de basis is. Er zijn in Nederland ruim 1 miljoen eenzame ouderen (Bron: Ouderen Fonds). De overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Door deze scheiding van zorg en wonen is er echter een behoefte voor de eenzame en niet eenzame ouderen een plek te bieden wanneer dat fysiek, mentaal of sociaal nodig is. Dit probleem gaat komende jaren alleen maar groter worden, doordat het aantal 65- plussers van 2,7 miljoen in 2017 toe zal nemen tot 4,7 miljoen in 2041 (26% van de bevolking). De groei van deze populatie legt een zware (economische) druk op de zorg.’

 

Voor wie?

‘Voor senioren die zelf zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, maar dat niet kunnen zonder informele en formele hulp. Maar ook voor een opkomende generatie senioren die langer vitaal is en die gewend is zelf de regie te nemen. Zij hebben meer wensen dan de vooroorlogse generatie. Zij willen maatwerk.’

 

Waarom samenwerken?

On(t)roerend Goed en Area of People zijn gaan samenwerken om vanuit een integrale gedachte een community-concept te ontwikkelen voor de seniorenmarkt en zorgmarkt. Het community-concept heeft als doel om mensen in een gebouw met elkaar in verbinding te brengen. Het concept bestaat uit een digitaal platform van Area of People (website en app) en de fysieke aanwezigheid van een community manager van On(t)roerend goed. Dit is een medewerker die op locatie beschikbaar is en bewoners kan ondersteunen in het met elkaar in contact komen en het faciliteren van bijvoorbeeld kookworkshops, klusgroepen, leesclubs, etc. De community-manager is eigenlijk het gezicht van de app. Doelstelling van de community-manager is ook om de bewoners te faciliteren bij het behoud van zelfredzaamheid en wanneer nodig te ondersteunen door bijvoorbeeld regelen van formele en informele zorg en diensten.

Meer weten over de samenwerking tussen On(t)roerend Goed en Area of People?
Neem dan contact op met Sabine Megens de Meza op 06 143 09 319