DIENSTEN

On(t)roerend Goed biedt diensten op de scheidslijnen van vastgoed, zelfstandig wonen en zorg. We werken voor woningcorporaties, projectontwikkelaars, zorginstellingen en gemeenten.

Conceptontwikkeling

De vraag naar vernieuwende woonvormen voor senioren neemt structureel toe. Ze zijn op zoek naar een toekomstbestendige woonomgeving die in staat is om naar behoefte met ze mee te groeien; ook als de zorgbehoeften toeneemt. On(t)roerend Goed ontwikkelt, organiseert en realiseert concepten op basis van een sterke ‘WHY’. Het gaat er volgens ons namelijk niet om wat je doet of hoe je het doet, maar waarom je het doet. Lees meer

EXPLOITATIEMODEL

Het exploitatiemodel van On(t)roerend Goed biedt de mogelijkheid om invulling te geven aan de behoefte van de bewoners om zelfstandig te blijven wonen. De pijlers sociaal, support en service zijn ondersteunend om zelfstandigheid te waarborgen, het woongenot te vergroten en ontmoeten te stimuleren. De bewoner bepaalt zelf wat nodig is (on-demand). In dit model ligt de focus op het creëren van een verbindende woonomgeving die gericht is ontmoeten, verbinden, nabuurschap en zelfredzaamheid. Lees meer

(HER)POSITIONEREN VASTGOED

On(t)roerend Goed is in staat om meerwaarde te creëren in objecten die nu niet rendabel zijn en/of niet meer passen bij de huidige eigenaar. Deze objecten worden nu vaak tegen relatieve lage prijzen verkocht aan ontwikkelaars. On(t)roerend Goed kan samen met de huidige eigenaar een passend concept ontwikkelen die meer waarde creëert. Het object heeft dan een hogere waarde. Lees meer