deel ouderen wil wonen in serviceflat

Eén tegen eenzaamheid


Notice: Undefined index: file in /home/ontroerendgoed.nl/public_html/wp-includes/media.php on line 1723

In Nederland voelt meer dan vijftig procent van de 75-plussers zich eenzaam. In maart 2018 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ gelanceerd. Het doel is om eenzaamheid van ouderen te doorbreken.

Uit de tweede voortgangsrapportage over dit actieprogramma blijkt dat er inmiddels 100 landelijke organisaties en 126 gemeenten actief zijn, dat is een stijging van 80% t.o.v. 2018!

In 2020 hoopt de minister dat het aantal deelnemende gemeenten groeit naar 200. Het programma richt zich op twee actielijnen, namelijk het signaleren en bespreekbaar maken en het doorbreken en duurzaam aanpakken.  In 2020 zal het programma zich met name richten op de relatie tussen eenzaamheid en armoede, mobiliteit en kunst en cultuur.