zorgvastgoed ontwikkelen

Expert-review: 5 succesfactoren voor realisatie van winstgevend zorgvastgoed anno 2018

Enkele jaren geleden voorzagen wij het al: de huidige ontwikkelingen binnen het zorglandschap bieden grote kansen voor de realisatie van innovatief zorgvastgoed. Het was dan ook een feest van herkenning onze conclusies terug te horen op de PROVADA: het jaarlijkse ontmoetingspunt van de vastgoedbranche. We delen de 5 belangrijkste factoren voor succes op het gebied van innovatief en winstgevend zorgvastgoed graag met u in deze blog.

Succesfactor 1: particulier zorgvastgoed

De toenemende vergrijzing en de veranderingen binnen de zorgwetten, zijn de reden voor de grote noodzaak voor innovatief zorgvastgoed.  Particulier zorgvastgoed lijkt hierin een grote rol te gaan spelen. Hierin wordt ingespeeld op de behoeften van de doelgroep, in kleinschalige woongroepen dichtbij voorzieningen.

Voor een 80+ doelgroep kan de zorg bijvoorbeeld ingericht worden rond 24-uurs zorg, terwijl voor een hoog opgeleide 60+ doelgroep een grote gezamenlijke ruimte waarin culturele activiteiten kunnen plaatsvinden weer van groter belang is.

Wist u dat bijvoorbeeld het aantal ouderen met dementie anno 2040 verdubbeld zal zijn? En het huidige woningaanbod deze vraag niet aankan? Heeft u behoefte aan werkelijk inzicht in de explosief toenemende zorgvraag en de noden van deze doelgroep op het gebied van zorgvastgoed de komende jaren? En ziet u graag bewijzen en cijfers? Neem contact op en wij vertellen u meer.

Succesfactor 2: behoeften bewoner centraal

Degene die nu slim inspringt op de behoeften van de oudere generatie, zal na realisatie geliefd zorgvastgoed in zijn portfolio kunnen bijschrijven. Zorgkosten kunnen stukken lager uitvallen voor de bewoners van particulier zorgvastgoed dan voor bewoners van reguliere zorginstellingen.  Daarnaast is de markt gunstig, want er wordt een groot tekort aan seniorenwoningen verwacht en is er behoefte aan een diversificatie van woonvormen.

Succesfactor 3: specifieke expertise zorgdoelgroep in huis halen

Om goed in te kunnen spelen op de doelgroep is er hele specifieke kennis nodig over de behoeften van deze doelgroep en hoe een woning en wooncentrum hier succesvol op ingericht kunnen worden. Hierbij zet On(t)roerend Goed ook de kennis vanuit de achtergrond Zilveren Kruis Achmea in.

Succesfactor 4: samen opbouwen vanaf start project

Vanaf de start van het bouwproject samen met de potentiele bewoners en alle andere betrokken partijen bouwen levert een grotere kans op de realisatie van succesvol (zorg)vastgoed.

Succesfactor 5: slim samenwerken

Slimme samenwerkingen tussen partijen die verstand hebben van de zachte kant (behoeften en wensen van de doelgroep, effectief samenwerken, consument/vraaggericht bouwen) en de harde kant (bouwkundige aspect, financiële aspect) zijn de belangrijkste verwachte factoren voor 2018-2040 die vastgoedeigenaren concurrentievoordeel gaan opleveren.

Wilt u graag meer informatie over deze 5 succesfactoren in de transformatie van vastgoed tot succesvol (particulier) zorgvastgoed? Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden en uitdagingen in uw situatie. Onze contactgegevens vindt u hier. Ook altijd geïnformeerd zijn over het laatste nieuws in zorg-vastgoedland? Volg ons op Linked In!

Staat uw zorgvastgoed al als een huis? Maar zou de samenwerking tussen partijen geoptimaliseerd mogen worden? Voorkom conflicten voordat ze uit de hand lopen, zoals bij de maaltijdenrel in Groningen onlangs het geval was. Hoe? U leest het hier.