Expertise

On(t)roerend Goed biedt betaalbare huisvesting voor 1-persoons huishoudens met speciale aandacht voor welzijn en technologie. Onder welzijn verstaan we een verbindende woonomgeving waar ontmoeten, autonomie, zorg, nabuurschap en samenredzaamheid centraal staan. We zijn er voor verschillende groepen alleenstaanden; senioren, jongeren, alleenstaande ouders en kinderen.

SOCIAAL ONTWERP

Om tot een invulling van de verbindende woon- en leefomgeving te komen, maken we zowel een sociaal als een ruimtelijk ontwerp. Daarnaast organiseren wij de samenwerking tussen alle betrokken partijen en implementeren we de invulling van de voorzieningen en de diensten. Lees meer

SOCIAAL BEHEER

Door middel van sociaal beheer willen we een samenredzame woonomgeving realiseren. Een plek waar bewoners en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar onderlinge aandacht en hulp tussen buurtgenoten vanzelfsprekend is. Bewoners worden hierin gefaciliteerd om langer zelfstandig te kunnen wonen. Lees meer

ONZE WERKPLAATS

In onze werkplaats ontwikkelen we eigen concepten gebaseerd op maatschappelijke vraagstukken. We richten ons met name op 1-persoonshuishoudens. . Voorbeelden hiervan zijn Bij Emma Thuis en het co-living concept voor jongeren. Samen met partners werken we samen om verbindende woonomgevingen te realiseren waar mensen samen wonen en elkaar ontmoeten.

Wilt u meer weten over de samenwerkingsmogelijkheden met ons? Neem dan contact met ons op!

 

INTERIM MANAGEMENT

Regelmatig worden we gevraagd door klanten om mee te werken aan maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van sociaal ontwerp en sociaal beheer. U kunt ons ook inzetten in de rol van kwartiermaker of onafhankelijk procesbegeleider.