Expertise

Ons team realiseert woonomgevingen die beter aansluiten bij de wensen van de gebruiker. Onze expertise ligt op de conceptontwikkeling van woonvormen, het revitaliseren van plekken op het gebied van zorg en wonen en in het bijzonder voor senioren. Dit doen we door het vormen van communities, communicatie naar en participatie met bewoners en het inzetten van  Positieve Gezondheid.

CONCEPTONTWIKKELING

Onroerend goed is meer dan alleen het gebouw zelf. Het gaat om de identiteit van de plek, de mogelijkheden die het biedt en de behoeften van toekomstige gebruikers. Bij On(t)roerend Goed bieden wij een unieke aanpak om samen met verschillende stakeholders de identiteit en de specifieke kwaliteiten in kaart te brengen.

PARTICIPATIE

Door participatie creëren we meer begrip, interesse, samenwerking en betrokkenheid. Participatie kan zijn meedenken, meebeslissen, meedoen of ‘meeweten’. Succesvolle participatie begint bij het managen van verwachtingen en dat betekent in gesprek zijn met elkaar. Met heldere kaders komen we tot een transparant proces waarbij er vooraf en achteraf een goede afweging gemaakt kan worden. Zo zorgen we voor duidelijkheid voor iedereen.

COMMUNITIES

Fijn wonen is in onze ogen meer dan alleen wonen. Fijn wonen heeft betrekking op de gehele leefomgeving en daarbij speelt sociaal contact en omkijken naar elkaar een belangrijke rol. We ontwikkelen en implementeren hiervoor een structuur voor sociaal beheer. Dit doen we samen met de (toekomstige) gebruikers. We gaan in gesprek over de wensen, ideeën en dromen van de bewoners en professionals. 

POSITIEVE GEZONDHEID

De interesse om Positieve Gezondheid toe te passen bij de (her)ontwikkeling van vastgoed en wijken neemt toe vanuit gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en zorginstellingen. Er is behoefte om met bewoners een ander gesprek te voeren over hun woon- en leefomgeving, waarbij gezondheid centraal staat. Maar hoe pak je dat aan? Bekijk onze integrale aanpak en tools.