Sociaal beheer

Door middel van sociaal beheer willen we een samenredzame woonomgeving realiseren. Een plek waar bewoners en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar onderlinge aandacht en hulp tussen buurtgenoten vanzelfsprekend is. Bewoners worden hierin gefaciliteerd om langer zelfstandig te kunnen wonen.
Om te zorgen voor verbinding tussen bewoners en wijkbewoners stellen we bijvoorbeeld een community manager en buurtverbinders aan. Door middel van digitale communicatie, een informatieplatform en een regieorganisatie, willen we bewoners faciliteren bij een samenredzame woonomgeving.

We bieden vele diensten op het gebied van veiligheid, comfort en zorg. Een professionele organisatie faciliteert de inkoop namens de bewoners en bewaakt de kwaliteit van de geleverd diensten. Ook worden er services op het gebied van veiligheid, comfort, diensten en zorg geboden.

On(t)roerend Goed verzorgt het hele proces, van het onderzoek naar de wensen en behoeften van de bewoners, het (gezamenlijk) bepalen welke diensten, faciliteiten en middelen nodig zijn voor het faciliteren van samenredzaamheid, tot de regie van het serviceconcept en het onderhouden van de community.

Meer weten over sociaal beheer? Bekijk ons project Villa Monte.

senioren tuinieren

Sociaal

Door support en service te bieden aan de bewoners creëert On(t)roerend Goed een verbindende woonomgeving waarin ontmoeten, verbinden, nabuurschap en zelfredzaamheid centraal staan.

zelfstandig wonen

Support

Een community ontstaat niet vanzelf. Een belangrijk onderdeel in het model is om verbindingen tussen bewoners tot stand te brengen en te onderhouden. We doen dat door fysiek en digitaal ontmoeten mogelijk te maken.

In het model werken we hiervoor met:

  • Een professionele community manager
  • Een digitaal informatie en communicatieplatform
  • Een ontmoetingsplek
service van ontroerend goed

Service

In het model ontvangen de bewoners on-demand (zorg)diensten op het gebied van welzijn, wellness, veiligheid, comfort en zorg. Elke bewoner bepaalt zelf welke diensten hij/zij nodig heeft. De diensten worden aangeboden via één digitaal platform en on-demand besteld. De diensten worden uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde partners, in een mix van lokale en landelijke aanbieders.