Exploitatiemodel

Sociaal

Veel oudere mensen voelen zich eenzaam. De partner is weggevallen of de mobiliteit wordt minder. Voor ouderen is het moeilijk een sociaal netwerk te onderhouden. Door support en service te bieden aan de bewoners creëert On(t)roerend Goed een verbindende woonomgeving waarin ontmoeten, verbinden, nabuurschap en zelfredzaamheid centraal staan.

zelfstandig wonen

Support

De ervaring leert dat niet alle senioren in staat zijn hun sociale netwerk goed te onderhouden en dat een community niet vanzelf ontstaat of in stand blijft. Een belangrijk onderdeel in het model is om verbindingen tussen bewoners tot stand te brengen en te onderhouden. We doen dat door fysiek en digitaal ontmoeten mogelijk te maken.

In het model werken we hiervoor met:

  • Een professionele community manager
  • Een digitaal informatie en communicatieplatform
  • Een ontmoetingsplek
hospitality in de zorg en senior living

Service

In het model ontvangen de bewoners on-demand (zorg)diensten op het gebied van welzijn, wellness, veiligheid, comfort en zorg. Elke bewoner bepaalt zelf welke diensten hij/zij nodig heeft. De diensten worden aangeboden via één digitaal platform en on-demand besteld. De diensten worden uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde partners, in een mix van lokale en landelijke aanbieders.