Gezocht: projectleider (projectbasis)

On(t)roerend Goed groeit! Daarom zijn we op zoek naar een zelfstandige projectleider of kwartiermaker met een hart voor maatschappelijk (zorg)vastgoed en mensen.

Wie zijn we?

Wij zijn een innovatiebureau voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van sociale woonomgevingen. We richten ons hierbij specifiek op de conceptontwikkeling in wonen en zorg. Ons werk bestaat uit het transformeren van locaties door het ontwikkelen van innovatieve (woon)concepten gebaseerd op maatschappelijke vraagstukken. Wij werken altijd vanuit de overtuiging dat mensen de kwaliteit van de woonomgeving bepalen en de gebouwen ondersteunend moeten zijn.

Wat doen we?

Denk bijvoorbeeld aan de transformatie van een verzorgingshuis naar een sociale woonomgeving waar bewoners, dienstverlenende partijen en de buurt elkaar versterken en ondersteunen. Wij ontwikkelen de propositie, het social design en de programmering. Dit doen we op basis van co-creatie met professionals en bewoners.

Een mooi voorbeeld is ook de ontwikkeling van een nieuw wijkcentrum in Harderwijk. We ontwikkelen hier een integrale aanpak met als doel de sociale woonomgeving in te richten vanuit positieve gezondheid. Naast het ontmoetingscentrum komt er ook ruimte voor gezondheidsorganisaties, zoals de huisarts en welzijnsorganisatie. We werken hiervoor samen met de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en omwonenden.

In onze rol als projectleider brengen we partijen bij elkaar. Een voorbeeld is de gemeente Nieuwegein waarvoor we het onderzoek en de implementatie begeleiden naar een logeerhuis om mantelzorgers te ontlasten.

Eigen concepten

Daarnaast ontwikkelen we eigen concepten gebaseerd op maatschappelijke vraagstukken. We richten ons bijvoorbeeld op betaalbare huisvesting voor 1-persoonshuishoudens. Voorbeelden hiervan zijn Bij Emma Thuis, een concept dat zich richt op alleenstaande senioren, en een co-living concept voor jongeren. We realiseren verbindende woonomgevingen waar mensen samen wonen en elkaar kunnen ontmoeten.


Voor wie werken we?
We helpen gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en zorgorganisaties bij de conceptontwikkeling van maatschappelijk vraagstukken.


Wat ga je doen?

We zijn op zoek naar iemand met ervaring die zelfstandig uitvoering kan geven aan onze projecten. Een projectleider met een hart voor (zorg)vastgoed en mensen. Je werkt bijvoorbeeld samen met gemeentes, wooncorporaties, professionals en de bewoners.

Ben jij een professionele organisator die in staat is partijen samen te brengen en te inspireren? En daarbij zorg draagt voor het succesvol verlopen van het gehele project? Dan komen we graag in contact met jou! Stuur een mail naar info@ontroerendgoed.nl of bel naar 033-202 25 68.