seniorenhuisvesting alleenstaande ouderen

Het woonvraagstuk en het groeiend aantal alleenstaande ouderen

Tijdens de recente economische crisis steeg het aantal huishoudens sneller dan dat er woningen werden bijgebouwd. Er moet daardoor nog een flinke inhaalslag gemaakt worden (bron EIB). Woningen voor senioren zijn een belangrijk onderdeel van de nieuwbouw opgave.

Er zijn twee ingrijpende demografische veranderingen waardoor de vraag naar woningen voor ouderen stijgt. In de komende jaren neemt het aantal ouderen en het aantal alleenstaanden toe. In 2040 zijn er van de 870.000 extra huishoudens 700.000 1-persoonshoudens. De toename van alleenstaande ouderen komt mede door het overlijden van de partner en scheidingen. Deze ouderen blijven vaak alleen wonen. Deze twee demografische ontwikkelingen versterken elkaar. Volgens het CBS verdubbelt het aantal 1-persoonshuishoudens van 80-plussers hierdoor in 2040.

Door deze demografische ontwikkelingen wordt het tijd voor een andere benadering voor het woonvraagstuk, stelt Jan Latten (hoogleraar sociale demografie aan de UvA en hoofddemograaf van het CBS) in een artikel van BPD. Vanaf het oplossen van de woningnood na de tweede wereldoorlog lag de nadruk op gezinnen. Alleenstaanden konden in die periode een eigen voordeur wel vergeten. Eenpersoonshuishoudens kwamen in de beleidsnota’s niet voor. Een uitzondering vormde het verzorgingshuis voor ouderen. Zo werden eengezinswoningen vrijgespeeld.

Het jonge gezin is volgens Latten echter niet meer alles bepalend voor de huidige grote vraag naar woningen. De extra vraag naar woningen komt eigenlijk grotendeels voort uit de groeiende groep alleenstaande ouderen. Voor hen zijn passende woonvormen maar beperkt aanwezig, waardoor de kans groot is dat zij in hun oude woning blijven wonen.

 

Diverse woonvormen met arrangementen

In het verleden verhuisden senioren die niet meer zonder hulp zelfstandig konden wonen naar een verzorgingshuis. Vijfentwintig jaar geleden woonde ongeveer 30% van de 80-plussers in een instelling, zoals een verzorgings- of verpleeghuis. Begin 2015 was dit teruggelopen tot 13%, en in 2040 zal dat naar verwachting nog maar 8% zijn (Bron CBS).

Met ondersteuning van thuiszorg en mantelzorg kunnen ouderen steeds langer zelfstandig wonen. Het is echter niet zo vanzelfsprekend dat iedereen in de oude (ééngezins)woning wil blijven wonen. Een deel van de senioren wil best verhuizen. Ze zijn gescheiden of willen het huis en de tuin niet meer onderhouden. Er is behoefte aan verschillende woonvormen en woonmilieus. Sommige (alleenstaande) senioren zoeken dan naar collectieve woonvormen. Zij hebben behoefte aan verbondenheid en gezelligheid. Niet op de traditionele manier van het verzorgingshuis, maar in de vorm van een zelfstandige woning met verschillende arrangementen van zorg, activiteiten en community management. On(t)roerend Goed gaat deze uitdaging graag aan. Wij ontwikkelen diverse toekomstbestendige woonvormen die tegemoetkomen aan de veranderende vraag, die mede door de demografische ontwikkelingen ontstaat.

Wilt u meer weten over onze visie op toekomstbestendig wonen?
Neem dan graag contact op via 033 – 202 25 68

Foto boven: StudioMAEK