Bijeenkomst: Hoe ontwikkel je een sociale woonomgeving met een maatschappelijke plint?

In het najaar organiseren we een bijeenkomst speciaal voor iedereen die binnen een woningcorporatie betrokken is bij de ontwikkeling van een (verouderde) locatie.

Bijeenkomst in Amersfoort
Er ligt een grote opgave voor woningcorporaties om ouderen en andere doelgroepen met een zorgbehoefte een woning te bieden. Er is een grote behoefte aan toekomstbestendige woningen voor senioren, het liefst in de eigen vertrouwde buurt. De omgeving rond de woning, de voorzieningen in de wijk en de veiligheid zijn daarbij heel belangrijk.

Maar hoe kan je als woningcorporatie van een bestaand, soms verouderd, gebouw een aantrekkelijke toekomstbestendige locatie maken dat aansluit bij de wensen van de gebruikers? En hoe creëer je een sociale woonomgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar omkijken? En wat is de kracht van de community en de rol van een maatschappelijk plint hierbij?

Sprekers en inhoud van het programma
Jeroen Kemperman
, senior manager innovatie bij Zilveren Kruis, neemt je mee in de urgentie in wonen en zorg. Wat is een levensloopbestendige woning en waar(om) hebben we er 450.000 nodig?

Sabine Megens van On(t)roerend Goed laat een aantal inspirerende voorbeelden zien op het gebied van collectieve woonvormen. Daarnaast vertelt ze wat de ingrediënten zijn om te komen tot sociale binding.

Peter Bisschop van On(t)roerend Goed en Ester Bonnink van Woonzorg Nederland presenteren een voorbeeld uit de praktijk. Voor wooncentrum De Bloemendal in Deventer hebben we een toekomstbestendig concept ontwikkeld waarbij mensen samen wonen in een mix van kleinschalige woonzorgomgevingen, het zogenaamd ‘gelaagd wonen’. Er is veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van een sociale leefomgeving waar nabuurschap voorop staat. De plint van De Bloemendal is daarin een belangrijk verbindend element. De ontwikkeling van een maatschappelijke plint staat of valt met de juiste partners en samenwerking.

Maar waar begin je en hoe realiseer je dat?  We gaan in op de rol die een maatschappelijke plint kan spelen in het verbinden van bewoners, buurtgenoten en maatschappelijke organisaties en het samenwerken met ‘huisgenoten’.

Eemklooster in Amersfoort
De bijeenkomst organiseren we in het najaar in het Eemklooster in Amersfoort.

Neem een collega of geïnteresseerde mee!
Ken je iemand waarvoor deze bijeenkomst interessant is? Neem hem of haar mee! We hebben plek voor ongeveer 25 deelnemers. Je kunt je alvast aanmelden voor deze bijeenkomst door een email te sturen naar Suzanne van Wingerden: suzanne@ontroerendgoed.nl. We nemen dan contact met je op als de datum bekend is.