Nieuwsbrief november 2019

Is Nederland voorbereid op hausse aan ouderen?
In 2030 zullen er ruim 2 miljoen 75-plussers zijn, 720.000 meer dan nu. We worden steeds ouder in ons land; de nieuwste prognose van het CBS is dat een 65-jarige in 2025 nog bijna 21 jaar leeft. Het RIVM stelt in een toekomstverkenning dat de vergrijzing belangrijke gevolgen heeft. Behalve de aandacht voor zorg en wonen, is de kwaliteit van het leven van de ouderen een indringend vraagstuk. De eenzaamheid onder ouderen neemt toe en de druk op mantelzorgers wordt groter.

In deze nieuwsbrief aandacht voor een Respijthuis voor mantelzorgers in Nieuwegein en de ontwikkeling van een wijkcentrum voor Positieve Gezondheid in Harderwijk. En we hebben wat te vieren: On(t)roerend Goed bestaat 3 jaar! Klik hier om de nieuwsbrief te lezen.