Aanpak

On(t)roerend Goed heeft een eigen aanpak en werkt aan plekken waar mensen elkaar kennen en iets voor elkaar willen betekenen door te bouwen aan vitale woongemeenschappen en samenwerkingsverbanden. Het is ons doel om mensen met elkaar te verbinden zodat ze elkaar leren kennen en iets voor elkaar willen betekenen. Dit doen we niet alleen, we zorgen voor teamwerk.

Co-creatie

Wij bedenken en realiseren concepten om plekken te creëren waar mensen zich thuis voelen. Dit doen we samen met de (toekomstige) gebruikers, co-creatie noemen we dat. Wat zijn de wensen, ideeën en dromen van bijvoorbeeld bewoners, professionals en de mensen uit de wijk en vooral: hoe breng je ze samen.

Van denken naar doen

Wij maken concepten toepasbaar en we zorgen dat deze gerealiseerd worden. Een strategie is vaak een mooi plan op papier, maar is ook vaak complex. Onze expertise is het uitvoerbaar maken en het planmatig uitvoeren ervan. Wij bieden met een klein team een persoonlijke, maar integrale ondersteuning tot en met de oplevering van de projecten.

Samenwerken en verbinden van partijen

Vanuit een gemeenschappelijke gedrevenheid vormen we samen met onze opdrachtgevers en de stakeholders een team dat op alle aspecten van een ontwikkelopgave betekenis kan geven aan de ontwikkelde visie en zorgt voor haalbare en daadwerkelijk gerealiseerde huisvestingsprojecten., Onze persoonlijke en vernieuwende manier van samenwerken maakt het team daadkrachtig.

Maatwerk

On(t)roerend Goed biedt altijd maatwerk, met oog voor de mens en in het bijzonder senioren. Hiermee willen we graag bijdragen aan een positieve impact op het welzijn van de bewoners.