Missie en visie

On(t)roerend Goed werkt aan plekken waar mensen elkaar kennen en iets voor elkaar willen betekenen.

Het is onze missie om woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en projectontwikkelaars te helpen met het ontwikkelen en implementeren van concepten om sociale (woon)omgevingen te creëren waar mensen zich thuis voelen.

We werken vanuit de overtuiging dat bewoners de kwaliteit van de woonomgeving bepalen. De gebouwen en omgeving zijn ondersteunend om woon- en leefgenot te vergroten, zelfstandigheid te waarborgen en ontmoeten te stimuleren.

We kijken daarom eerst naar de  mensen en daarna pas naar de “stenen”. Met wie woon je er, waar ontmoet je elkaar, wat wil je privé en wat wil je delen, in welke omgeving en wat betekent dat voor het gebouw.

Dit doen we door een sociale woonomgeving te creëren waar autonomie, ontmoeten, nabuurschap en samen redzaam centraal staan.

Onze Kernwaarden

Verbindend

Persoonlijk

Vernieuwend

Daadkrachtig