De Buitenhof Haarlem

Zelfstandig wonen met ondersteuning van de community

On(t)roerend Goed is gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken of een ouderencommunity kan bijdragen aan het woongeluk van de bewoners zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen.