Who Cares – Een corridor voor het leven

Innovatieve oplossing voor vergrijzende woonwijk

Haert voor Oosterparkwiek: een corridor voor het leven. Wat is mooier om in een eigen buurt op te groeien, door te stromen en oud te worden. Een buurt waar sociale cohesie vanzelfsprekend is. Terug naar de basis waar je de buren nog kende; het oude nabuurschap in een nieuwe jas is de basis voor de inzending voor de prijsvraag Who Cares van de Rijsbouwmeester. 

Lokatie:

  • Groningen