Respijtzorg bewust niet goed door gemeenten geregeld

Voor veel gemeenten is slechte toegang tot respijtzorg bewust beleid. Gemeenten zijn bang voor een onbeheersbare vraag als de deur voor een adempauze voor mantelzorgers wijder wordt opengezet. Een slechte toegang zien gemeenten als het beste middel om de vraag te beheersen. Ook speelt mee dat niet gemeenten, maar vooral zorgverzekeraars financieel profiteren van de preventieve inzet door gemeenten.

Dat constateert rapporteur respijtzorg Clémence Ross (oud-staatssecretaris van VWS) in een deze week verschenen rapport dat op verzoek van minister Hugo de Jonge (VWS) is gemaakt. Door die slechte toegang is het voor mantelzorgers moeilijk om tijdig ondersteuning te krijgen. Wachtlijsten en administratieve procedures zijn grote belemmeringen, zo constateert Ross. Niet alleen voor de mantelzorger, maar ook voor betrokken zorgverleners. Als er sprake is van respijtzorg, wordt vaak uitgegaan van het aanbod en niet van de behoefte van de mantelzorger. Lees hier het hele artikel op binnenlands bestuur.

Respijthuis Nieuwegein
Het kan ook anders! De gemeente Nieuwegein ziet de druk op mantelzorgers toenemen en wil daar juist graag wat aan doen. Zij hebben het initiatief genomen om de haalbaarheid van een respijthuis in Nieuwegein te onderzoeken en doen mee met een landelijke pilot van VWS. De gemeente heeft aan On(t)roerend Goed gevraagd om een behoefteonderzoek te doen onder mantelzorgers en aansluitend een haalbaarheidsonderzoek. Een van de redenen hiervoor is dat het huidige aanbod nog onvoldoende aansluit. De gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en zorgaanbieders SantéPartners, Proxima en ZorgSpectrum willen daarom een model onderzoeken voor een respijthuis dat verschillende vormen van respijtzorg combineert, waaronder logeerzorg.