REVITALISEREN

van plekken op gebied van zorg en wonen

Sommige plekken werken niet zoals bedacht. On(t)roerend Goed is gespecialiseerd in het revitaliseren van plekken op gebied van zorg en wonen en het activeren van de gebruikers. Door deze plekken te revitaliseren, maken we oneindige levensduur mogelijk.

We zorgen dat plekken toekomstbestendig worden en een gezonde omgeving bieden. Soms met behoud van functie, soms met een nieuwe functie. Zo kan een kantoorgebouw ook worden omgebouwd naar senioren- of studentenwoningen. De eindgebruiker is ons vertrekpunt. 

Werkwijze

revitaliseren

Het doel van revitalisatie is om de kwaliteit en functionaliteit van het vastgoed te verbeteren, zodat het beter voldoet aan de behoeften van de gebruikers en de markt.

We starten vaak met een behoefteonderzoek onder de gebruikers van het gebouw. Wat zijn de wensen en ideeën van bijvoorbeeld de bewoners en de dienstverlenende partijen? Vervolgens brengen we in kaart wat de mogelijkheden zijn en hoe we de wijk kunnen betrekken.

Onze rol

We hebben veel ervaring met het transformeren van een verouderd gebouw naar een toekomstbestendige locatie dat aansluit bij de wensen van de gebruikers. We creëren een sociale woonomgeving waar mensen prettig en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Een maatschappelijke plint met de juiste partners kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Een verouderd gebouwen kan worden gerenoveerd of herontwikkeld tot moderne zorg- en wooncomplexen, waarbij de duurzaamheid en energiezuinigheid van het vastgoed worden verbeterd.

Bij On(t)roerend Goed geloven wij in een sterke ‘Why’. Het gaat er in eerste instantie niet om wat je doet of hoe je het doet, maar waarom je het doet. Deze visieontwikkeling is de sleutel tot een duurzame en toekomstgerichte richting voor uw locatie.

Wil je meer weten over revitalisatie? Of wil je weten hoe we jouw organisatie kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op!

Referentieprojecten

Nijestee Helix gebouw

Verbinding voor de jonge bewoners van Helix

Amstelring De Bogt

Samenkomen in de Bogt. Muur eruit, Buurt erin!

Bij Emma Thuis

Een community en serviceconcept voor actieve senioren

De Buitenhof Haarlem

Zelfstandig wonen met ondersteuning van de community

De KROon Hilversum

Wonen en ontmoeten in het voormalig KRO gebouw

De Kiekmure Harderwijk

Wijkcentrum voor Positieve Gezondheid

Woontoren Atlas in Groningen

Gemeenschappelijk woonconcept voor jongeren

De Bloemendal Deventer

Sociale woonomgeving met maatschappelijke plint

Respijthuis Nieuwegein

Hebben mantelzorgers behoefte aan een respijthuis?

De Roef Harderwijk

Wijkcentrum met aandacht voor Positieve Gezondheid

Natuurkwartier

Kwartiermaker

historische bebouwing langs het water in Natuurkwartier Nieuwegein

Proefboerderij Haverkamp: gemengd bedrijf voor toekomstboeren

Prijswinnaar Ontwerpprijsvraag Brood en Spelen

proefboerderij haverkamp met projectteam