wijkverbinder samen lukt het zelf

Samen Lukt Het Zelf: nieuw platform voor wijksamenwerking

On(t)roerend Goed is partner van het platform ‘Samen Lukt Het Zelf’. De gedachte achter Samen Lukt Het Zelf is dat mensen zelf hun vraagstukken willen en kunnen oplossen maar dat ze dat samen met anderen het beste kunnen. Met andere wijkbewoners, maar ook door een steuntje in de rug te krijgen. Van Samen Lukt Het Zelf, van de gemeente, van de woningbouwvereniging. Want een leuke gezonde wijk bouwen doe je zelf als inwoners, maar een beetje praktische steun maakt het gemakkelijker. Want samenhang en verbondenheid in de wijk komt niet vanzelf, het is een vliegwiel dat op gang gebracht moet worden.

Onze missie is het creëren van een vitale en sociale leefomgeving die actief bijdraagt aan ontmoeting, verdieping en verbinding. Om prettig zelfstandig te kunnen blijven wonen zijn een goede woning en woon- en leefomgeving van belang. Sociale verbondenheid en participatie zijn belangrijk voor de gezondheid en het persoonlijke welzijn van ouderen. Sociale verbindingen met anderen zijn een belangrijke bron van zingeving en vormen het fundament voor zelfredzaamheid en eigen regie. Hoe kwetsbaarder men is, des te sneller de gezondheid en het gevoel van welzijn afnemen. Als gevoel van eenzaamheid toeneemt, neemt de zelfredzaamheid snel af.

On(t)roerend Goed werkt vanuit de overtuiging dat mensen de kwaliteit van de woonomgeving bepalen en de gebouwen ondersteunend moeten zijn om woongenot te vergroten, zelfstandigheid te waarborgen en ontmoeten te stimuleren. Hiervoor is een sterkte community ontwikkeling nodig. Daarom werken wij samen met het platform ‘Samen Lukt Het Zelf’.

Wilt u meer weten over de samenwerking van On(t)roerend Goed met Samen Lukt Het Zelf?
Neem dan contact op met Peter Bisschop, 06 – 205 913 53.