SAMENWERKEN

Ons werk bestaat uit het transformeren van locaties door het ontwikkelen van innovatieve woonconcepten gebaseerd op maatschappelijke vraagstukken. We werken graag samen met  woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten en projectontwikkelaars. Heeft u ook een vraagstuk waar u een partner bij zoekt? Neem dan contact met ons op.

Op dit moment staat ruim 14% van het maatschappelijk vastgoed leeg. Dit percentage stijgt de komende jaren nog verder. In de crisis jaren waren gemeenten bereidwillig om de maatschappelijke bestemming om te zetten naar bijvoorbeeld wonen. Er zijn toen zeer waardevolle objecten onder de marktwaarde (met een woonbestemming) verkocht. On(t)roerend Goed is in staat om met de huidige eigenaar meerwaarde te creëren door toekomstbestendige woonconcepten te ontwikkelen. Dit vaak binnen de maatschappelijke bestemming. Indien het wel een woonbestemming kan krijgen wordt het tegen een marktconforme prijs verkocht. Dit betekent in de meeste gevallen een positieve businesscase voor de latende partij.

speelplek in de buurt

Onze visie

Samen creëren van meerwaarde, niet alleen voor de eigenaar maar zeker ook voor de toekomstige bewoners & buurt.

In het voortraject maken we met een vast en multidisciplinair team vanaf het vroegst mogelijke moment een omgevingsanalyse en gaan actief in gesprek met de maatschappelijke stakeholders, zoals gemeente, monumentenzorg, (toekomstige) bewoners, omwonenden, instellingen en ondernemers. Voor de financiële haalbaarheid gaan we gelijktijdig in gesprek met exploitatiepartijen en investeerders om tot een sluitend voorstel te komen.

nieuw_erasmusheem_impressie_team-4

Onze aanpak

Een integraal traject vanuit een multidisciplinaire aanpak:

Organisatie: het organiseren en faciliteren door co-creatie van een gezonde woonomgeving

Sociaal: het creëren en realiseren van een gezonde woongemeenschap met een groot zelf organiserend vermogen die het welzijn van bewoners doet toenemen en tevens een sociaal vangnet creëert mocht dat op enig moment nodig blijken

Fysiek: het optimaal inrichten van een leef-/woonomgeving om bewoners en buurt de ruimte te bieden om elkaar te ontmoeten en individuele en gezamenlijke activiteiten te ontplooien.

Rendering Nieuw Erasmusheem: Team 4 Architecten

senioren bij appartementen Coornhert

Exploitatiemodel

On(t)roerend Goed heeft een eigen exploitatiemodel ontwikkeld met de mogelijkheid om bewoners on-demand (zorg)diensten op het gebied van welzijn, wellness, veiligheid, comfort en zorg. Elke bewoner bepaalt zelf welke diensten hij/zij nodig heeft. De diensten worden aangeboden via één digitaal platform en on-demand besteld. De diensten worden uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde partners, in een mix van lokale en landelijke aanbieders.