hospitality in de zorg en senior living

Senioren faciliteren met passende woonzorg-woningen: programmatische regiobenadering

Een consortium van partijen met Careinvest en On(t)roerend Goed gaan voor het werkgebied van de Provincie Utrecht en Overijssel een strategische samenwerking aan om de nieuwe vraag aan, en transformatie van zorgvastgoed en Senior Living te faciliteren en te funden. In de provincie Utrecht werkt het consortium samen met de Economic Board Utrecht (EBU) en in de provincie Overijssel is Lucrum eveneens onderdeel van het consortium.

De doelstelling van het consortium is:

  • De realisatie van 2.000 tot 4.000 woon(zorg)-woningen voor senioren in de komende 5 jaar in zowel de provincie Utrecht als Overijssel;

  • Aanpassingen en nieuwbouw vinden zoveel mogelijk NOM en levensloopbestendig plaats;

  • Implementatie van nieuwe serviceconcepten welke langer thuis wonen meer mogelijk maken;

  • Tevens wordt waar relevant ingezet op transformatie of overname van eerstelijnscentra en panden van VV&T-organisaties.

Meer weten over hoe On(t)roerend Goed dagelijks woondromen realiseert door transformatie van bestaand vastgoed en concept-ontwikkeling? Klik hier

Partijen

De stichting Lucrum helpt organisaties hun krachten te bundelen en maximaal te profiteren van samenwerking. Voor het werkgebied van de provincie Overijssel is het “Lucrumfonds” actief welke zich richt op niet-randstedelijke investeringen in senioren- en zorgvastgoed. Careinvest is de partij achter het “Lucrumfonds”. Lucrum is een professionele organisatie met 60 deelnemers, met name zorginstellingen en woningstichtingen, die samen ruim 1000 locaties vertegenwoordigen. Door al de activiteiten van Lucrum loopt de groene draad van duurzaamheid, zie ook lucrum.nl.

De EBU streeft naar een geïntegreerde benadering mbt groen, slim en gezond wat moet leiden tot vergroting werkgelegenheid, realisatie duurzaamheidsdoelstellingen en vergroting gebruik van innovatie, zie ook economicboardutrecht.nl.

Een sterk staaltje co-creatie

Met het bundelen van de gezamenlijke kennis, netwerk en investeringskracht wordt er voor gemeenten en zorgaanbieders in de provincies Utrecht en Overijssel een aantrekkelijke propositie in de markt gezet. De eerste locaties worden voor half 2017 verwacht.

Andere organisaties welke een bijdrage kunnen leveren aan de doelen en complementair zijn aan de bestaande consortiumpartners zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten. U kunt hiervoor contact opnemen met Careinvest, de initiatiefnemer en penvoerder van het consortium via careinvestgroup.com.

Careinvest slaat de brug tussen beleggers, (individuele) huurders, zorgorganisaties, projectontwikkelaars, gemeenten en (zorg)verzekeraars en is daarmee de “integrator” tussen alle partijen. Het unieke van Careinvest is dat investerings- en beleggingsbeslissingen mede plaatsvinden met behulp van geïntegreerde populatie- en zorgvraagdata, predictive modelling en een scala van innovatieve financierings- en riskoplossingen waardoor vastgoedrisico’s voor alle stakeholders tot een minimum beperkt zijn. Wij noemen dit het “kapitaliseren” van de populatie in combinatie met het “securiseren” van de risico’s. Dit in combinatie met toegang tot strategische vastgoedposities, kennis van zorginnovatie, een multidisciplinair team en een groot (bestuurlijk) netwerk. Careinvest en haar partners maken zorgeloos beleggen en ondernemen in de zorg mogelijk.

Neem voor meer informatie contact met ons op