deel ouderen wil wonen in serviceflat

Serviceflat anno 2020: voorkomen leegstand en waardedaling

Namens Zilveren Kruis heeft On(t)roerend Goed meegewerkt bij de tot standkoming van het rapport: Aan de slag met de serviceflat in Nederland. Hierin worden waardevolle adviezen gegeven voor vernieuwing op het gebied van zorg, woon-serviceconcept en financiering van transformatie. Nederlandse ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarop anticipeert de overheid met de hervorming van de langdurige zorg. Onder een deel van de ouderen, zo blijkt inmiddels uit onderzoek, bestaat de behoefte aan beschut wonen in serviceflats onder eigen regie en wensen.

Veel serviceflats hebben de afgelopen tijd, dikwijls met ondersteuning van externe adviseurs, het dienstenpakket flexibeler en goedkoper gemaakt, zodat bewoners zelf kunnen kiezen waar ze gebruik van willen maken. Samen met een aantrekkende woningmarkt, heeft dit nieuwe belangstelling opgeleverd. Tegelijkertijd liet het onderzoek zien dat veel complexen grote leegstand en waardedaling van de koopappartementen kennen, doordat ze niet meer goed aansluiten op de huidige markt. Het gebouw is zowel aan de binnen- als buitenkant vaak verouderd en vertoont niet zelden technische gebreken. Besturen van serviceflats hebben behoefte aan concrete oplossingen en handvatten voor de vernieuwing van de serviceflat.

Dit rapport biedt adviezen voor vernieuwing op het gebied van zorg, woon-service concept en financiering van transformatie. Serviceflats kunnen de adviezen en aanbevelingen zien als handvatten in hun transformatieproces. Daarnaast schetst het rapport mogelijkheden voor financiering van specifieke onderdelen van de renovatie van het gebouw. Het bevat handvatten die serviceflats kunnen helpen bij de financiële onderbouwing van de fysieke transformatie, die in de praktijk uiteraard afhankelijk is van de keuzes die bewoners en bestuurders maken.

Download hieronder het rapport “Experiment vitale woongemeenschappen” van Platform31

Notice: Undefined index: ed_c_gdprstatus in /home/ontroerendgoed.nl/public_html/wp-content/plugins/email-download-link/classes/ed-shortcode.php on line 158


Dit traject is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK en in partnerschap met VvE Belang, RVO en Achmea.

Eens sparren over de strategische mogelijkheden voor jouw serviceflats? Neem dan contact op met Peter Bisschop