Thema’s

Door de scheiding van wonen en zorg zijn veel zorginstellingen, woningcoöperaties, gemeenten, en serviceflats op zoek om een combinatie van wonen, zorg en diensten tegen een betaalbare prijs aan te bieden voor (minder koopkrachtige) senioren. On(t)roerend Goed ontwikkeld concepten voor toekomstbestendig wonen.

Aan de slag met serviceflats

Namens Zilveren Kruis heeft On(t)roerend Goed meegewerkt bij de tot standkoming van het rapport: Aan de slag met de serviceflat in Nederland. Hierin worden waardevolle adviezen gegeven voor vernieuwing op het gebied van zorg, woon-serviceconcept en financiering van transformatie. Nederlandse ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Onder een deel van de ouderen, zo blijkt inmiddels uit onderzoek, bestaat de behoefte aan beschut wonen in serviceflats onder eigen regie en wensen.

Download hieronder het onderzoek serviceflats met platform 31

Name *

Email *

Senior living

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de meerderheid van de senioren zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen en dat vaak niet kunnen zonder informele en formele hulp. Tegelijkertijd komt er een nieuwe generatie senioren die vitaler is en die gewend is zelf de regie te houden. Zij heeft meer wensen dan de vooroorlogse generatie en willen maatwerk. Dit vraagt om een volledig andere zienswijze op woonvoorzieningen voor senioren en een individuele aanpak waarbij eigen regie en sociale inclusie de basis is.

Lees hier meer over onze ideeën over senior living

Scheiden wonen en zorg

Ouderen moeten zo lang mogelijk thuisblijven wonen en uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel liever zo beschut zou willen wonen als in het voormalige bejaardenhuis. Dat is vooral vanwege de 24-uursalarmknop én de gezelligheid. Veel zorgaanbieders lukt het niet deze nieuwe combinatie van zorg en wonen aan te bieden tegen een prijs die betaalbaar is voor minder koopkrachtige ouderen. Deze ouderen willen veiligheid, dat er hulp komt als ze vallen en ze houden van de reuring van zo’n complex. De financiering van de verzorgingshuizen is afgeschaft, maar dat wil niet zeggen dat ook de behoefte van de ouderen eraan verdwenen is. Ons uitgangspunt is dat ouderen zelfstandig wonen en de bewoners in een buurt of gebouw zelf of samen hun eigen leefomgeving organiseren. “Door en voor mensen”. Hiervoor heeft On(t)roerend Goed een exploitatiemodel ontwikkeld.

Lees hier meer over onze ideeën over wonen en zorg

Groepswonen

Een deel van de Nederlandse bevolking woont graag in hetzelfde woongebouw met bekenden of gelijkgestemden. Zij hebben ieder hun eigen zelfstandige woning maar delen enkele voorzieningen en vormen samen een community. Deze woonvorm biedt een aangename, veilige leefomgeving, geborgenheid, informele steun en sociale contacten met mensen van de eigen cultuur of leefstijl. Zo wonen betekent ook gezelligheid, mogelijkheid tot gezamenlijke activiteiten en ontmoeting en vooral betrokkenheid met elkaar. Het is beslist geen woongroep want niets moet gezamenlijk, maar het kan wel. De bewoners organiseren samen de leefomgeving, van onderhoud tot zorg, van energie tot gezamenlijk inkopen van boodschappen, etc.