groep ouderen in de tuin - exploitatiemodel

Hoe vorm je een vitale woongemeenschap

Als gevolg van veranderingen in wonen en zorg blijven ouderen langer zelfstandig thuis wonen. Ouderen willen dat zelf ook graag . Woningcorporaties, zorgorganisaties en bewoners spelen graag in op deze wens. De oplossing wordt vaak gezocht in fysieke en materiele aspecten van het wonen.

Voor ouderen zelf zijn de sociale aspecten van de leef- en woonomgeving zeker zo belangrijk. Het is voor bewoners belangrijk om zich thuis te voelen en te worden gezien, zodat eenzaamheid wordt voorkomen.

Veel ouderen kiezen voor een leven in seniorencomplexen, voornamelijk om de gezelligheid. Maar dat valt soms flink tegen. Zelf contact leggen met nieuwe buren en dat ook onderhouden, blijkt lastig. Aan enthousiasme van de bewoners ligt het vaak niet, zij willen graag contact en leven in de brouwerij.

Hoe vorm je een levendige en zelforganiserende woongemeenschap voor ouderen? Hieronder 5 tips om het contact tussen bewoners te stimuleren.

 Vijf tips voor een vitale woongemeenschap

  • Laat de bewoners zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben. Ga met de bewoners in gesprek en werk niet op basis van aannames.
  • Laat de activiteiten aansluiten bij de interesses van de bewoners. Mensen sluiten zich graag aan bij een groepje van bijvoorbeeld muziek- of natuurliefhebbers.
  • Een enthousiaste en betrokken community manager is erg belangrijk bij het leggen én onderhouden van de eerste contacten. Bewoners zijn door hun hoge leeftijd beperkter in hun doe- en denkvermogen en blijken het vaak spannend te vinden om dit zelf te regelen.
  • Zorg voor een verbinding met de wijk. Wijkbewoners kunnen voor een nieuwe impuls in de contacten met bewoners zorgen.
  • Als er meerdere organisaties actief zijn op een locatie, zorg dan voor afstemming en samenwerking. Werk met elkaar in plaats van naast elkaar.

Wilt u meer weten over de vorming van vitale woongemeenschappen? Wij delen met veel plezier onze ervaring! We denken graag mee over vragen als: hoe richt je een aantrekkelijke plint in zodat het gaat bruisen voor de bewoners? Hoe laat je meerdere organisaties op een locatie samenwerken? Hoe ontwikkel je een interessante programmering en betrek je de bewoners hierbij?

Heeft u vragen of wilt u met ons in gesprek? Bel met 033 – 2022568 of stuur ons een email via info@ontroerendgoed.nl.