gebouw vitale woongemeenschap in Blokker

Vitale woongemeenschap in de praktijk

Hoe stimuleren we onderling contact en deelname aan activiteiten bij oudere huurders? Veel woningcorporaties worstelen met deze vraag. Platform 31 heeft een experiment lopen waarbij de aanpak wordt getest om een woongemeenschap nieuw leven in te blazen. Ook On(t)roerend heeft een aanpak om te komen tot een vitale woongemeenschap. Samen met woningcorporatie Woonzorg Nederland hebben we twee proeftuinen aangewezen waar deze aanpak wordt geïmplementeerd en geëvalueerd.

Waar staan deze twee proeftuinen?

Het gaat om Erasmusheem in Haren en Brinkpark in Blokker, beide voorheen verzorgingshuizen, die worden getransformeerd naar locaties voor zelfstandig wonen.

Wat is de visie van On(t)roerend Goed?

We creëren een vitale en sociale leefomgeving die actief bijdraagt aan ontmoeting, verdieping en verbinding. Het voorzieningen- en serviceniveau levert op duurzame wijze een positieve bijdrage aan de beleving van de bewoners. Binding met de buurt versterken we door een maatschappelijke rol van betekenis te vervullen.

Wat is de visie op de locaties?

Met On(t)roerend Goed werken we met een concept dat de buurt aan het complex verbindt, waardoor ontmoetingen worden gestimuleerd en er bedrijvigheid in het complex ontstaat. Vooral voor deze complexen is dit belangrijk, omdat beide panden aan de rand van het dorp staan. De ligging is erg mooi en rustig, maar vooral in Haren zijn er weinig voorzieningen in de omgeving.

Wat is onze aanpak?

Vanuit een multidisciplinaire aanpak zetten we een integraal traject uit:

  1. We organiseren en faciliteren door co-creatie binnen het woonproject een gezonde community, die zichzelf op de lange termijn leert organiseren en ontwikkelen. De community verhoogt het welzijn van de participanten en creëert een sociaal vangnet, mocht dat op enig moment nodig blijken.

  2. Fysieke omgeving: De leef-/woonomgeving richten we optimaal in om bewoners en buurt de ruimtes te bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten en individuele en gezamenlijke activiteiten kunnen ontplooien.

Aan de slag met wijkverbinders

Een pijler van de community aanpak is werken met wijkverbinders. Dit zijn mensen uit de wijk die iets willen en kunnen betekenen voor hun wijk. Ze zijn vaak redelijk makkelijk te vinden omdat zij al betrokken zijn bij vrijwilligerswerk in de wijk. Hierbij werkt On(t)roerend Goed samen met het platform ‘Samen Lukt Het Zelf’. De wijkverbinders worden getraind en opgeleid om de buurt aan het wooncomplex te verbinden.

Samen met de wijkbewoners bekijken wijkverbinders welke toegevoegde waarde een gebouw voor de wijk kan hebben en omgekeerd. Welke functies, faciliteiten en activiteiten vindt men belangrijk? Vervolgens proberen de zij deze zaken tot uitvoering te brengen met vrijwilligers uit het wooncomplex en de wijk. De wijkverbinders zorgen mede voor de leefbaarheid in het complex en brengen wijkdoelen en mogelijkheden van het gebouw samen. Er is een community manager aangesteld op het complex die wijkverbinders begeleidt. Hij /zij is geregeld aanwezig als vraagbaak en ondersteunt wijkverbinders en zakelijke partijen in het complex.

Wilt u meer weten over vitale woongemeenschappen?
Neem dan contact op met Sabine Megens de Meza, 06 – 143 09 319

Foto boven: Proeftuin Brinkpark in Blokker – foto: StudioMAEK