vitale woongemeenschappen

Vitale woongemeenschappen: 5 expert-tips

De overheid streeft ernaar om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en de ouderen willen dat zelf ook. Corporaties, zorgorganisaties, leveranciers en bewoners spelen daarop in, maar zoeken de oplossing vaak in fysieke en materiële aspecten van het wonen. Aldus het onderzoeksrapport “Experiment vitale woongemeenschappen” van Platform31. Voor ouderen zelf zijn sociale aspecten van de leef- en woonomgeving zeker zo belangrijk. Gelukkig krijgen organisaties ook steeds meer aandacht voor de sociale aspecten van de leef- en woonomgeving.

Veel ouderen kiezen voor een leven in seniorencomplexen, voornamelijk om de gezelligheid. Maar dat valt soms flink tegen, merkten onderzoekers. Vaak ontbreekt het aan genoeg “doe- en denkvermogen” om een vitale gemeenschap te creëren.

De belangrijkste vraag bij het experiment is wat bewoners zelf kunnen doen om de vitaliteit in hun wooncomplex te vergroten en waar ondersteuning van beroepskrachten nodig is. Uitgangspunt van deze methodiek zijn de krachten en mogelijkheden van bewoners zelf, waar nodig ondersteund door professionals.

Vijf expert-tips

Voor de vorming van een levendige en zelforganiserende woongemeenschap en voor een gezelligere leefomgeving voor ouderen dient er met het volgende rekening gehouden te worden:

  • Denk kleinschalig, deel uw wooncomplex op in kleinere logische gemeenschappen.

  • Sluit aan bij de interesses van mensen.

  • Denk aan samenwerking en afstemming met bestaande activiteiten commissies.

  • Zoek naar ondersteuning door enthousiasmerende en betrokken professionals voor het vormen en duurzaam maken van de gemeenschap.

  • Draag zorg voor een gedeelde visie op de verandering en de samenwerking tussen bewoners en organisaties, waarbij de mogelijkheden en wensen van bewoners het uitgangspunt zijn.

Wilt u meer weten over de vorming van vitale woongemeenschappen? On(t)roerend Goed heeft samen met “Samen met ELS” een aanpak ontwikkeld om bewoners in hun kracht te zetten en te ondersteunen om zo een vitale woongemeenschap of verbindende woonomgeving duurzaam te ontwikkelen.

Peter Bisschop vertelt u er graag meer over. U kunt hem bereiken op 06-20591353.

Download hieronder het rapport “Experiment vitale woongemeenschappen” van Platform31

Notice: Undefined index: ed_c_gdprstatus in /home/ontroerendgoed.nl/public_html/wp-content/plugins/email-download-link/classes/ed-shortcode.php on line 158