Wat betekent vergrijzing voor de ontwikkeling van een woonwijk?

In de Hilversumse wijk de Meent wonen relatief veel ouderen boven de 65 jaar. De meeste bewoners willen graag in de wijk oud worden, maar er is geen woon-zorgvoorziening in de wijk en doorstroming naar kleinere huisvesting is niet of nauwelijks mogelijk.

De bewonersorganisatie van Stichting Hilversumse Meent wilde graag de effecten van de vergrijzing in de wijk op het gebied van wonen, sociale cohesie en bereikbaarheid laten onderzoeken. Wat zijn de mogelijkheden en kansen in de wijk en welke problemen kunnen we verwachten?

Afgelopen week verscheen het rapport van dit onderzoek, uitgevoerd door kennisorganisatie Vilans. Zij onderzochten o.a. wat de oudere bewoner nodig heeft om prettig en veilig in de wijk te kunnen blijven wonen en wat de wensen en behoeften van de jongere bewoners zijn. Lees hier meer over het onderzoek en het rapport.

Wat zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek op het gebied van wonen?

  • Veel ouderen willen in hun woning en in hun wijk blijven wonen, óók wanneer zij minder mobiel en vitaal worden en de behoefte aan zorg toeneemt.
  • Om de doorstroom te bevorderen is er nieuwbouw nodig, de woningmarkt zit nu muurvast.
  • Mensen zijn gehecht aan hun woonbuurt. Om de bereidheid tot verhuizen te vergroten moeten de nieuwe woningen in de huidige buurt worden gebouwd.
  • De nieuwe woningen moeten bestemd zijn voor senioren en wonen en zorg combineren. Dit woon-zorgcomplex dient centraal in de wijk te komen zodat bewoners gebruik kunnen (blijven) maken van de voorzieningen in de wijk.
  • Voor de bewoners zijn thema’s als veiligheid, ontmoeting en (gedeelde) voorzieningen erg belangrijk.
  • Zorg voor contact met de buurt. Activiteiten in het woon-zorg complex die toegankelijk zijn voor de hele buurt bevorderen het contact en de sociale cohesie.

On(t)roerend Goed is dagelijks bezig met de ontwikkeling van nieuwe woonvormen die passen bij de maatschappelijke veranderingen van deze tijd. Bijvoorbeeld voor mensen die hun woonomgeving met elkaar willen delen. Een voorbeeld is ‘Bij Emma Thuis’, een maatschappelijk concept gericht op senioren.

Wilt u meer weten over toekomstbestendige woonvormen? Laat het ons weten!