WIJKR8CHT

Met trots presenteren wij WIJKR8CHT!

Een vitale wijk is een wijk waar bewoners zich veilig voelen, elkaar kennen en iets voor elkaar en de wijk willen betekenen. De sociale en de fysieke leefomgeving van de bewoners speelt hierbij een grote rol. Hoe vergroot je de veerkracht van de wijk en de bewoners?

Vanuit onze ervaring met het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed op basis van Positieve Gezondheid, hebben we WIJKR8CHT ontwikkeld. Met deze aanpak laten we bewoners, professionals en de gemeente samenwerken aan de veerkracht van de wijk. Dat doen we door de wijkbewoners en de professionals die dagelijks in de wijk werkzaam zijn, als expert te raadplegen over de kansen en de knelpunten.

We zien dat er in veel wijken bewoners zijn met goede ideeën voor de wijk. Zij weten vaak niet hoe ze dit onder de aandacht moeten brengen bij de gemeente of de woningcorporatie. Bij gebrek aan draagvlak bestaat dan het risico dat plannen van de overheid op weerstand stuiten en initiatieven van bewoners stranden. Dit kan betekenen dat beide partijen ervaren dat er niet naar ze wordt geluisterd. Met WIJKR8CHT verbinden we beide werelden.

Hoe we dat doen? Dat leggen we graag uit. We ondersteunen gemeenten, corporaties, gebiedsontwikkelaars of maatschappelijke organisaties om aan de slag te gaan met de wijk. We werken vanuit de filosofie dat mensen de sleutel vormen tot een succesvol project. Of het nu de professionals zijn die werkzaam zijn in de wijk, het ambtelijke apparaat, lokale ondernemers of betrokken wijkbewoners; samen kennen zij het DNA van de wijk van binnenuit.

Wijkr8cht is een initiatief van studioMAEK en On(t)roerend Goed.

Vooraankondiging Kennisvouchers Positieve Gezondheid

Op 25 januari 2022 stelt ZonMw de subsidieoproep open voor het aanvragen van een Kennisvoucher Positieve Gezondheid. Met deze voucher kunnen organisaties expertise inhuren om positieve gezondheid in de eigen wijk of regio te implementeren. Hierbij werken Alles is Gezondheid, Institute for Positive Health (iPH) en ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS samen aan het verspreiden van goede voorbeelden op het gebied van Positieve Gezondheid.

Kennisvoucher Wijkr8cht
Wil je aan de slag met WIJKR8CHT? Vraag dan een kennisvoucher aan via allesisgezondheid.nl. We wandelen dan graag een keer door jouw wijk om samen te bespreken wat WIJKR8CHT voor je kan betekenen. Klik hier om meer te lezen over onze aanpak en vraag de kennisvoucher aan.