PARTICIPATIEPROCESSSEN

projectmanagement en uitvoering

Door participatie creëren we meer begrip, interesse, samenwerking en betrokkenheid. Participatie kan zijn meedenken, meebeslissen, meedoen of ‘meeweten’. Succesvolle participatie begint bij het managen van verwachtingen en dat betekent in gesprek zijn met elkaar. Met heldere kaders komen we tot een transparant proces waarbij er vooraf en achteraf een goede afweging gemaakt kan worden. Zo zorgen we voor duidelijkheid voor iedereen.

Werkwijze

On(t)roerend goed participatie

Doel

Het vergroten van betrokkenheid en inspraak van belanghebbenden, zoals omwonenden, gebruikers en andere belangrijke partijen. En het creëren van een breed draagvlak voor het project. Wij richten ons op vastgoedeigenaren en investeerders die waarde hechten aan een inclusieve en transparante aanpak, en die willen investeren in vastgoedprojecten die breed gedragen worden in de omgeving. Dit doen we door gezamenlijk een Plan van Aanpak op te stellen, het managen van belangen in het projectteam en desgewenst ook de uitvoering van het plan.

Onze werkwijze

Wij maken een gedragen communicatie- en participatieplan waarin alle stakeholders op gestructureerde wijze betrokken en geïnformeerd worden. Bijvoorbeeld toekomstige bewoners, inwoners en maatschappelijke organisaties. Op deze manier kunnen zij vroegtijdig meedenken over hun leef- en woonomgeving. Zodat ze zich betrokken en gehoord voelen en een positief gevoel hebben over het project.

Bij On(t)roerend Goed geloven wij in een sterke ‘Why’. Het gaat er in eerste instantie niet om wat je doet of hoe je het doet, maar waarom je het doet. Deze visieontwikkeling is de sleutel tot een duurzame en toekomstgerichte richting voor uw locatie.

Wil je meer weten over participatie? Of wil je weten hoe we jouw organisatie kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op!

Referentieprojecten

Nijestee Helix gebouw
Amstelring heeft het plan om de plint van de Bogt te transformeren naar een open, verbindende en toekomstbestendige plek voor de hele wijk en de eigen bewoners, met passende functies en voorzieningen. De wens is om de Bogt meer aan te sluiten op de behoeftes van de bewoners, medewerkers én de wijk. 
Bij Emma Thuis is een community en serviceconcept voor actieve senioren die zelfstandig willen wonen, maar niet alleen. Mensen die bewust nadenken over hoe en waar zij willen wonen als ze ouder worden. Deze vorm van wonen wordt ook wel Assisted Living genoemd.