Om tot een invulling van de verbindende woon- en leefomgeving te komen, maken we zowel een sociaal als een ruimtelijk ontwerp. Daarnaast organiseren wij de samenwerking tussen alle betrokken partijen en implementeren we de invulling van de voorzieningen en de diensten.

Een goed voorbeeld van een sociaal ontwerp is de transformatie van het oude verzorgingshuis St. Jozefpark. Onze taak is het ontwikkelen van de propositie, het sociaal ontwerp en de programmering op basis van co-creatie met professionals en bewoners.

On(t)roerend Goed heeft in dit project het concept ontwikkeld, de programmering en de organisatie van de plint duurzaam vormgegeven en organisatie van de community van bewoners en buren opgezet. Lees hier meer over dit project.

Werkwijze

herbestemming verzorgingshuis haren

Conceptontwikkeling

Een concept wordt vertaald naar een marketingpropositie, bestaande uit een doelgroep & lifestyle definitie en een positionering & branding. Bij OTG ontwikkelen wij concepten op basis van een sterke ‘WHY’. Het gaat er in eerste instantie niet om wat je doet of hoe je het doet, maar waarom je het doet.

groep ouderen in de tuin - exploitatiemodel

Co-creatie

Door co-creatie kunnen ontwikkelaars, corporaties of vastgoedeigenaren vanaf het vroegst mogelijke moment actief in gesprek gaan met maatschappelijke stakeholders, zoals gemeente, (toekomstige) bewoners, omwonenden, zorginstellingen en ondernemers. Het multidisciplinaire OTG-kernteam organiseert, coördineert en begeleidt het proces. Doelstelling is om een optimale en toekomstbestendige woonoplossing te creëren.

showing how to use mobile phone to grandmother

Sociaal ontwerp

Het concept kan verder worden doorontwikkeld door middel van Social Design, een proces gericht op sociale verandering door aanpassingen aan de fysieke omgeving waardoor de sociale cohesie binnen een gebouw, wijk of buurt te wordt versterkt.

plan voor vergrijzing in de wijk

Concept en ontwerp

De opgehaalde resultaten van de co-creatie en het social design kunnen parallel aan of aansluitend op het conceptontwikkelingstraject worden doorvertaald in een bouwkundig en architectonisch ontwerp.