Conceptontwikkeling

groep ouderen in de tuin - exploitatiemodel

Onze ambitie

Het ontwikkelen van innovatieve woon- en leefconcepten die uitgaan van de vraag van de klant als eindgebruiker.

conceptontwikkeling

Onze filosofie

WHO, are we doing this for?
WHY, are we solving this problem, and how?
WHAT, are the needs?
HOW, can we solve them?

publieke_ruimte_als_ontmoetingsmotor_kl-plein_4

Onze overtuiging

Wij werken vanuit de overtuiging dat mensen een groot deel van de kwaliteit van de woonomgeving zelf bepalen en dat de gebouwen en leefomgeving hierin een ondersteunende rol spelen. Door onze werkwijze wordt het woongenot en -comfort vergroot, stimuleer je betrokkenheid van de bewoners en faciliteer je bewoners om elkaar te ontmoeten en te helpen.

Onze diensten

Conceptontwikkeling

Een concept wordt vertaald naar een marketingpropositie, bestaande uit een doelgroep & lifestyle definitie en een positionering & branding. Bij OTG ontwikkelen wij concepten op basis van een sterke ‘WHY’. Het gaat er in eerste instantie niet om wat je doet of hoe je het doet, maar waarom je het doet.

Co-creatie

Door co-creatie kunnen ontwikkelaars, corporaties of vastgoedeigenaren vanaf het vroegst mogelijke moment actief in gesprek gaan met maatschappelijke stakeholders, zoals gemeente, (toekomstige) bewoners, omwonenden, zorginstellingen en ondernemers. Het multidisciplinaire OTG-kernteam organiseert, coördineert en begeleidt het proces. Doelstelling is om een optimale en toekomstbestendige woonoplossing te creëren.

Social design

Het concept kan verder worden doorontwikkeld door middel van Social Design, een proces gericht op sociale verandering door aanpassingen aan de fysieke omgeving waardoor de sociale cohesie binnen een gebouw, wijk of buurt te wordt versterkt.

Concept en ontwerp

De opgehaalde resultaten van de co-creatie en het social design kunnen parallel aan of aansluitend op het conceptontwikkelingstraject worden doorvertaald in een bouwkundig en architectonisch ontwerp.

Werkwijze

Visssers langs het water in New york

 

VIS-methode

Vraaggestuurde aanpak, Integrale multidisciplinaire benadering en samenhangende gedragen visie.

Op basis van de bijeengebrachte inzichten en invalshoeken ontwikkelen we een visie en een concept waarin positionering, social design en het fysieke ontwerp integraal worden uitgewerkt. De kracht van onze propositie zit in de verbinding van partijen, processen en product.