POSITIEVE GEZONDHEID

On(t)roerend Goed is strategisch partner van IPH

De interesse om Positieve Gezondheid toe te passen bij de (her)ontwikkeling van vastgoed en wijken neemt toe vanuit gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en zorginstellingen. Er is behoefte om met bewoners een ander gesprek te voeren over hun woon- en leefomgeving, waarbij gezondheid centraal staat. We hebben gemerkt dat veel partijen zoeken hoe ze dat kunnen aanpakken. Daarom hebben we een integrale aanpak en tools ontwikkeld samen met het Institute for Positive Health (IPH), Louis Bolk Instituut en studioMAEK.

Positieve gezondheid gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar je lichamelijk functioneren. Positieve gezondheid gaat dus niet uit van ziekte en hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Positieve gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.
Meer weten over Positieve Gezondheid? Bekijk dit filmpje!

Interesse om aan de slag te gaan? Neem dan contact op met ons, we vertellen er graag meer over.

oneze visie

Onze visie

Een brede en integrale kijk op zowel de fysieke als de sociale leefomgeving. Wij willen de leefomgeving verbeteren en zien Positieve Gezondheid als basis voor een nieuwe aanpak voor het creëren van een gezonde leefomgeving waarin de mens centraal staat.

onze-aanpak

Onze aanpak

Een integrale benadering en wijkgerichte aanpak op de zes dimensies van Positieve Gezondheid. Geen inspraak, maar open co-creatie. Alle stakeholderholders worden in hetzelfde proces meegenomen. De uitkomst is een gezamenlijk gedragen concept of verbeterplan. Ook wordt er een blijvende infrastructuur opgezet zodat de kracht van de community kan worden vastgehouden.

leefomgeving

GEZONDHEID IN DE LEEFOMGEVING

Ben je op zoek naar hoe de straat of wijk kan bijdragen aan betere gezondheid? De wijk gezonder maken door middel van inzet van het model Positieve Gezondheid in de Leefomgeving van het Louis Bolk instituut. De meesten kennen het spinnenweb als instrument om van één individu de Positieve Gezondheid in kaart te brengen en daarover in gesprek te gaan. Het biedt ook houvast om collectief de leefomgeving te veranderen, zodat de gezondheid van mensen verbetert.

balkons

GEZONDHEID EN WONINGCORPORATIES

Is gezondheid ook een taak van de woningcorporatie? Onze ervaring leert dat veel corporaties zich verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van haar huurders. Hoe kan de gezondheid verbeterd worden in de fysieke woning? Hoe kan ik zorgbehoefte signaleren van mijn huurders en verbinden aan het lokale netwerk? En hoe kan ik bouwen aan sociale cohesie?