POSITIEVE GEZONDHEID

On(t)roerend Goed is strategisch partner van IPH

De interesse om Positieve Gezondheid toe te passen bij de (her)ontwikkeling van vastgoed en wijken neemt steeds meer toe. Gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en zorginstellingen willen graag een ander gesprek aangaan met bewoners over hun woon- en leefomgeving, waarbij gezondheid centraal staat. We hebben gemerkt dat veel partijen zoeken naar de juiste aanpak.

WERKWIJZE

Doel

We hanteren een brede en integrale benadering van zowel de fysieke als de sociale leefomgeving. Onze werkwijze is gebaseerd op het verbeteren van de leefomgeving en het centraal stellen van de mens, waarbij Positieve Gezondheid de basis vormt voor een nieuwe aanpak.

In plaats van alleen inspraak streven we naar open co-creatie, waarbij alle stakeholders worden betrokken in hetzelfde proces. Het resultaat is een concept of verbeterplan dat gezamenlijk gedragen wordt. Daarnaast leggen we een blijvende infrastructuur aan, zodat de kracht van de gemeenschap behouden blijft.

Onze rol

Vanuit onze ervaring met het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed op basis van Positieve Gezondheid, hebben we in samenwerking met studioMAEK WIJKR8CHT ontwikkeld. Met deze aanpak laten we bewoners, professionals en de gemeente samenwerken aan de veerkracht van de wijk.

Een domeinoverstijgende en uitvoeringsgerichte werkwijze die Positieve Gezondheid met Design Thinking combineert. Het ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed, de publieke ruimte of andere wijkprojecten wordt in deze aanpak ingezet als vliegwiel voor het versnellen van het efficiënter organiseren van zorg, welzijn en de sociale leefomgeving van de wijkbewoners.

Bij On(t)roerend Goed geloven wij in een sterke ‘Why’. Het gaat er in eerste instantie niet om wat je doet of hoe je het doet, maar waarom je het doet. Deze visieontwikkeling is de sleutel tot een duurzame en toekomstgerichte richting voor uw locatie.

Wil je meer weten over Positieve Gezondheid? Of wil je weten hoe we jouw organisatie kunnen helpen? Neem gerust contact met ons op!

Referentieprojecten

Maatschappelijk vastgoed Nieuwegein

Herbestemming en verhuur van scholen

De Buurtbrouwerij

Dé ontmoetingsplek voor bewoners en de buurt

Nieuw Kerkelanden Hilversum

Ontwikkkeling Care Community

Samenzorg in Amstelveen

Domeinoverstijgend samenwerken aan Positieve Gezondheid

Woontoren Helix in Groningen

Sociale betrokkenheid door het vormen van een community

Amstelring De Bogt

Samenkomen in de Bogt. Muur eruit, Buurt erin!

Bij Emma Thuis

Een community en serviceconcept voor actieve senioren

De Buitenhof Haarlem

Zelfstandig wonen met ondersteuning van de community

De KROon Hilversum

Wonen en ontmoeten in het voormalig KRO gebouw

De Kiekmure Harderwijk

Wijkcentrum voor Positieve Gezondheid

Woontoren Atlas in Groningen

Gemeenschappelijk woonconcept voor jongeren

De Bloemendal Deventer

Sociale woonomgeving met maatschappelijke plint