On(t)roerend Goed

Toekomstbestendig wonen

Waarom On(t)roerend Goed?

We zijn in 2016 gestart als initiatief vanuit Zilveren Kruis. Aanleiding is de toename van het aantal ouderen, de hervorming van de langdurige zorg in combinatie met een stijging van het aantal éénpersoonshuishoudens. Deze vergrijzing leidt in combinatie met een terugtredende overheid en hervorming van de langdurige zorg tot een explosieve groei in de vraag naar aantrekkelijke woonoplossingen voor senioren. Om welzijn van bewoners en kwaliteit van zorg te behouden gaat het om woningen die geschikt zijn om lang thuis te blijven wonen, al dan niet met zorg aan huis, die zo zijn ingericht dat vereenzaming wordt tegengegaan. Wanneer het tekort niet wordt opgelost zal het lastig zijn om ouderen langer thuis te laten wonen, ook wanneer er zorg nodig is. Hierdoor zal het lastig zijn de zorg betaalbaar te houden en ouderen onderdeel te laten zijn van de samenleving.

Wat maakt ons anders?

On(t)roerend Goed is een sociale onderneming. We ondernemen met een maatschappelijke missie. Ons hogere doel is eenzaamheid te voorkomen door bewoners met elkaar in contact te brengen, zodat ze omzien naar elkaar. We werken aan sociale woonomgevingen waar bewoners elkaar kennen en iets voor elkaar willen betekenen. Dit doen we door het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten en het activeren en organiseren van communities door middel van sociaal beheer.

Wat willen we bereiken?

We werken vanuit de overtuiging dat bewoners de kwaliteit van de woonomgeving bepalen en dat de gebouwen en de omgeving ondersteunend zijn om woon- en leefgenot te vergroten, zelfstandigheid te waarborgen en ontmoeten te stimuleren. We kijken daarom eerst naar de bewoners en daarna pas naar de “stenen”. Met wie woon je er, waar ontmoet je elkaar, wat wil je privé en wat wil je delen, in welke omgeving en wat betekent dat voor het gebouw. Dit doen we door een verbindende woonomgeving te creëren waar autonomie, ontmoeten, nabuurschap en samenredzaamheid centraal staan.

ONS WERK

On(t)roerend Goed ontwikkelt, realiseert en organiseert toekomstbestendige woonoplossingen

herbestemmen verzorgingshuis brinkpark

Sociaal ontwerp

Om tot een invulling van de verbindende woon- en leefomgeving te komen, maken we zowel een sociaal als een ruimtelijk ontwerp. Daarnaast organiseren wij de samenwerking tussen alle betrokken partijen en implementeren we de invulling van de voorzieningen en de diensten. Lees meer

groep ouderen in de tuin - exploitatiemodel

sociaal beheer

Door middel van sociaal beheer willen we een samenredzame woonomgeving realiseren. Een plek waar bewoners en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar onderlinge aandacht en hulp tussen buurtgenoten vanzelfsprekend is. Bewoners worden hierin gefaciliteerd om langer zelfstandig te kunnen wonen. Lees meer

rendering nieuw erasmusheem

Onze werkplaats

In onze werkplaats ontwikkelen we eigen concepten gebaseerd op maatschappelijke vraagstukken. We richten ons met name op 1-persoonshuishoudens. . Voorbeelden hiervan zijn Bij Emma Thuis en het co-living concept voor jongeren. Samen met partners werken we samen om verbindende woonomgevingen te realiseren waar mensen samen wonen en elkaar ontmoeten. Wilt u meer weten over de samenwerkingsmogelijkheden met ons? Neem dan contact met ons op!

historische bebouwing langs het water in Natuurkwartier Nieuwegein

INTERIM MANAGEMENT

Regelmatig worden we gevraagd door klanten om mee te werken aan maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van sociaal ontwerp en sociaal beheer. U kunt ons ook inzetten in de rol van kwartiermaker of onafhankelijk procesbegeleider.

Projecten

Samenwerken aan nieuwe woonconcepten

De Kiekmure Harderwijk

Wijkcentrum voor Positieve Gezondheid

Woontoren Atlas in Groningen

Gemeenschappelijk woonconcept voor jongeren

De Bloemendal Deventer

Sociale woonomgeving met maatschappelijke plint

Respijthuis Nieuwegein

Hebben mantelzorgers behoefte aan een respijthuis?

Nieuws

Blogs en achtergrond artikelen van On(t)roerend Goed

Levensloopbestendig wonen

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Dat klinkt mooi, maar hoe dan? Door de vergrijzing is het hoog tijd na te denken over zelfstandig wonen in de toekomst.

Vlogger Erik van Achmea kwam een middag bij ons langs om de oplossingen van On(t)roerend Goed aan der lijve te ondervinden.

Samenwerkingspartners

On(t)roerend Goed werkt met deze bedrijven aan de ontwikkeling van innovatieve toekomstbestendige woonconcepten.