On(t)roerend Goed

Toekomstbestendig wonen

Wat doen we?

On(t)roerend Goed ondersteunt organisaties om vernieuwende woonconcepten te ontwikkelen waardoor bij nieuwbouwprojecten of bij herbestemming van bv (zorg)vastgoed een waardestijging wordt gerealiseerd door (her)positionering van het vastgoed en het creëren van sociale cohesie. Een meer betrokken samenleving biedt mogelijkheden tot groei in vitaliteit, werk en maatschappelijke economische waarde en welzijnswaarde. On(t)roerend Goed kan deze woonvormen ook in beheer nemen en op deze manier zorgdragen voor een doorgaande co-creatie in combinatie een exploitatiemodel waarin bewoners ontzorgd worden in de dagelijkse behoeften.

Wat maakt ons anders?

On(t)roerend Goed kijkt niet alleen naar de “stenen”, maar nog veel meer naar met wie mensen er kunnen wonen, in welke omgeving en of ze anderen kunnen ontmoeten. Duurzaamheid is dan ook niet alleen een energie neutrale woonomgeving maar ook zeker een door de bewoners centraal te stellen duurzame woonomgeving op sociaal gebied. Dit doen we door de woonomgevingen ook zelf in beheer te nemen en op basis van behoefte woon/leef diensten te bieden. Dit levert waarde op voor de bewoners, maar ook voor de pandeigenaar.

Wat willen we bereiken?

On(t)roerend Goed werkt vanuit de overtuiging dat mensen de kwaliteit van de woonomgeving bepalen en de gebouwen ondersteunend moeten zijn om woongenot te vergroten, zelfstandigheid te waarborgen en ontmoeten te stimuleren. Mensen willen over het algemeen graag zelfstandig wonen, anderen ontmoeten en daar waar mogelijk een zinvolle bijdrage leveren aan hun woonomgeving. Dit doen mede door in een vroegtijdig stadium een co-creatie proces op te starten met toekomstige bewoners/huurders. Doelstelling is om een zo optimale woonoplossing te creëren.

Projecten

Samenwerken aan nieuwe woonconcepten

Natuurkwartier

Kwartiermaker

historische bebouwing langs het water in Natuurkwartier Nieuwegein

Brinkpark

Vitale woongemeenschap

herbestemmen verzorgingshuis brinkpark

Amerberg

Bijzonder wonen in het Bergkwartier

kavels woningen amerberg

Villa Monte

Vernieuwend woonconcept voor jongeren

jongeren woningen in villa Monte

Diensten

On(t)roerend Goed ontwikkelt, realiseert en organiseert toekomstbestendige woonoplossingen

conceptontwikkeling

Conceptontwikkeling

On(t)roerend Goed ontwikkelt innovatieve woon- en leefconcepten die uitgaan van de vraag van de klant als eindgebruiker. Op basis van de bijeengebrachte inzichten en invalshoeken ontwikkelen we een visie en een concept.  Het concept kan verder worden doorontwikkeld door middel van Social Design.

groep ouderen in de tuin - exploitatiemodel

EXPLOITATIEMODEL

Het model biedt de mogelijkheid om invulling te geven aan de behoefte van senioren om langer zelfstandig te wonen. Door support en service te bieden aan bewoners creëert On(t)roerend Goed een verbindende woonomgeving waarin ontmoeten, verbinden, nabuurschap en zelfredzaamheid centraal staan. Tevens biedt het model de mogelijkheid om support en service te bieden aan de eigenaar van het pand door de exploitatie van de algemene ruimtes (de plint) in het gebouw over te nemen.

herbestemmen verzorgingshuis brinkpark

(HER)POSITIONEREN VASTGOED

On(t)roerend Goed is in staat om meerwaarde te creëren in objecten die nu niet rendabel zijn en/of niet meer passen bij de huidige eigenaar. Deze objecten worden nu vaak tegen relatieve lage prijzen verkocht aan ontwikkelaars. On(t)roerend Goed kan samen met de huidige eigenaar een passend concept ontwikkelen die meer waarde creëert. Het object heeft dan een hogere waarde.

Nieuws

Blogs en achtergrond artikelen van On(t)roerend Goed

Levensloopbestendig wonen

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Dat klinkt mooi, maar hoe dan? Door de vergrijzing is het hoog tijd na te denken over zelfstandig wonen in de toekomst.

Vlogger Erik van Achmea kwam een middag bij ons langs om de oplossingen van On(t)roerend Goed aan der lijve te ondervinden.

Partners van On(t)roerend Goed

On(t)roerend Goed werkt met deze bedrijven aan de ontwikkeling van innovatieve toekomstbestendige woonconcepten.