On(t)roerend Goed

Toekomstbestendig wonen

Wat doen we?

On(t)roerend Goed ondersteunt organisaties om vernieuwende woonconcepten te ontwikkelen waardoor bij nieuwbouwprojecten of bij herbestemming van bv (zorg)vastgoed een waardestijging wordt gerealiseerd door (her)positionering van het vastgoed en het creëren van sociale cohesie. Een meer betrokken samenleving biedt mogelijkheden tot groei in vitaliteit, werk en maatschappelijke economische waarde en welzijnswaarde. On(t)roerend Goed kan deze woonvormen ook in beheer nemen en op deze manier zorgdragen voor een doorgaande co-creatie in combinatie een exploitatiemodel waarin bewoners ontzorgd worden in de dagelijkse behoeften.

Wat maakt ons anders?

On(t)roerend Goed kijkt niet alleen naar de “stenen”, maar nog veel meer naar met wie mensen er kunnen wonen, in welke omgeving en of ze anderen kunnen ontmoeten. Duurzaamheid is dan ook niet alleen een energie neutrale woonomgeving maar ook zeker een door de bewoners centraal te stellen duurzame woonomgeving op sociaal gebied. Dit doen we door de woonomgevingen ook zelf in beheer te nemen en op basis van behoefte woon/leef diensten te bieden. Dit levert waarde op voor de bewoners, maar ook voor de pandeigenaar.

Wat willen we bereiken?

On(t)roerend Goed werkt vanuit de overtuiging dat mensen de kwaliteit van de woonomgeving bepalen en de gebouwen ondersteunend moeten zijn om woongenot te vergroten, zelfstandigheid te waarborgen en ontmoeten te stimuleren. Mensen willen over het algemeen graag zelfstandig wonen, anderen ontmoeten en daar waar mogelijk een zinvolle bijdrage leveren aan hun woonomgeving. Dit doen mede door in een vroegtijdig stadium een co-creatie proces op te starten met toekomstige bewoners/huurders. Doelstelling is om een zo optimale woonoplossing te creëren.

ONS WERK

On(t)roerend Goed ontwikkelt, realiseert en organiseert toekomstbestendige woonoplossingen

herbestemmen verzorgingshuis brinkpark

Sociaal ontwerp

Om tot een invulling van de verbindende woon- en leefomgeving te komen, maken we zowel een sociaal als een ruimtelijk ontwerp. Daarnaast organiseren wij de samenwerking tussen alle betrokken partijen en implementeren we de invulling van de voorzieningen en de diensten. Lees meer

groep ouderen in de tuin - exploitatiemodel

sociaal beheer

Door middel van sociaal beheer willen we een samenredzame woonomgeving realiseren. Een plek waar bewoners en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar onderlinge aandacht en hulp tussen buurtgenoten vanzelfsprekend is. Bewoners worden hierin gefaciliteerd om langer zelfstandig te kunnen wonen. Lees meer

rendering nieuw erasmusheem

Onze werkplaats

In onze werkplaats ontwikkelen we eigen concepten gebaseerd op maatschappelijke vraagstukken. We richten ons met name op 1-persoonshuishoudens. . Voorbeelden hiervan zijn Bij Emma Thuis en het co-living concept voor jongeren. Samen met partners werken we samen om verbindende woonomgevingen te realiseren waar mensen samen wonen en elkaar ontmoeten. Wilt u meer weten over de samenwerkingsmogelijkheden met ons? Neem dan contact met ons op!

historische bebouwing langs het water in Natuurkwartier Nieuwegein

INTERIM MANAGEMENT

Regelmatig worden we gevraagd door klanten om mee te werken aan maatschappelijke vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van sociaal ontwerp en sociaal beheer. U kunt ons ook inzetten in de rol van kwartiermaker of onafhankelijk procesbegeleider.

Projecten

Samenwerken aan nieuwe woonconcepten

De Bloemendal Deventer

Sociale woonomgeving met maatschappelijke plint

Respijthuis Nieuwegein

Hebben mantelzorgers behoefte aan een respijthuis?

De Roef Harderwijk

Wijkcentrum met aandacht voor Positieve Gezondheid

Natuurkwartier

Kwartiermaker

historische bebouwing langs het water in Natuurkwartier Nieuwegein

Levensloopbestendig wonen

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Dat klinkt mooi, maar hoe dan? Door de vergrijzing is het hoog tijd na te denken over zelfstandig wonen in de toekomst.

Vlogger Erik van Achmea kwam een middag bij ons langs om de oplossingen van On(t)roerend Goed aan der lijve te ondervinden.

Partners van On(t)roerend Goed

On(t)roerend Goed werkt met deze bedrijven aan de ontwikkeling van innovatieve toekomstbestendige woonconcepten.