On(t)roerend Goed

Toekomstbestendig wonen

Wat doen we?

On(t)roerend Goed ondersteunt organisaties om vernieuwende woonconcepten te ontwikkelen waardoor bij nieuwbouwprojecten of bij herbestemming van bv (zorg)vastgoed een waardestijging wordt gerealiseerd door (her)positionering van het vastgoed en het creëren van sociale cohesie. Een meer betrokken samenleving biedt mogelijkheden tot groei in vitaliteit, werk en maatschappelijke economische waarde en welzijnswaarde. On(t)roerend Goed kan deze woonvormen ook in beheer nemen en op deze manier zorgdragen voor een doorgaande co-creatie in combinatie een exploitatiemodel waarin bewoners ontzorgd worden in de dagelijkse behoeften.

Wat maakt ons anders?

On(t)roerend Goed kijkt niet alleen naar de “stenen”, maar nog veel meer naar met wie mensen er kunnen wonen, in welke omgeving en of ze anderen kunnen ontmoeten. Duurzaamheid is dan ook niet alleen een energie neutrale woonomgeving maar ook zeker een door de bewoners centraal te stellen duurzame woonomgeving op sociaal gebied. Dit doen we door de woonomgevingen ook zelf in beheer te nemen en op basis van behoefte woon/leef diensten te bieden. Dit levert waarde op voor de bewoners, maar ook voor de pandeigenaar.

Wat willen we bereiken?

On(t)roerend Goed werkt vanuit de overtuiging dat mensen de kwaliteit van de woonomgeving bepalen en de gebouwen ondersteunend moeten zijn om woongenot te vergroten, zelfstandigheid te waarborgen en ontmoeten te stimuleren. Mensen willen over het algemeen graag zelfstandig wonen, anderen ontmoeten en daar waar mogelijk een zinvolle bijdrage leveren aan hun woonomgeving. Dit doen mede door in een vroegtijdig stadium een co-creatie proces op te starten met toekomstige bewoners/huurders. Doelstelling is om een zo optimale woonoplossing te creëren.

Projecten

Samenwerken aan nieuwe woonconcepten

Brinkpark

Vitale woongemeenschap

herbestemmen verzorgingshuis brinkpark

Amerberg

Bijzonder wonen in het Bergkwartier

kavels woningen amerberg

Villa Monte

Vernieuwend woonconcept voor jongeren

jongeren woningen in villa Monte

Nieuw Erasmusheem

Transformatie oud verzorgingshuis

senioren woningen sassenstate in haren

Diensten

On(t)roerend Goed ontwikkelt, realiseert en organiseert toekomstbestendige woonoplossingen

conceptontwikkeling

Conceptontwikkeling

On(t)roerend Goed ontwikkelt innovatieve woon- en leefconcepten die uitgaan van de vraag van de klant als eindgebruiker. Op basis van de bijeengebrachte inzichten en invalshoeken ontwikkelen we een visie en een concept.  Het concept kan verder worden doorontwikkeld door middel van Social Design.

groep ouderen in de tuin - exploitatiemodel

EXPLOITATIEMODEL

Het model biedt de mogelijkheid om invulling te geven aan de behoefte van senioren om langer zelfstandig te wonen. Door support en service te bieden aan bewoners creëert On(t)roerend Goed een verbindende woonomgeving waarin ontmoeten, verbinden, nabuurschap en zelfredzaamheid centraal staan. Tevens biedt het model de mogelijkheid om support en service te bieden aan de eigenaar van het pand door de exploitatie van de algemene ruimtes (de plint) in het gebouw over te nemen.

herbestemmen verzorgingshuis brinkpark

(HER)POSITIONEREN VASTGOED

On(t)roerend Goed is in staat om meerwaarde te creëren in objecten die nu niet rendabel zijn en/of niet meer passen bij de huidige eigenaar. Deze objecten worden nu vaak tegen relatieve lage prijzen verkocht aan ontwikkelaars. On(t)roerend Goed kan samen met de huidige eigenaar een passend concept ontwikkelen die meer waarde creëert. Het object heeft dan een hogere waarde.

Nieuws

Blogs en achtergrond artikelen van On(t)roerend Goed

gebouw vitale woongemeenschap in Blokker huis met mensen icoon

Vitale woongemeenschap in de praktijk

Hoe stimuleren we onderling contact en deelname aan activiteiten bij oudere huurders? Veel woningcorporaties worstelen met deze vraag. Platform 31 heeft een experiment lopen waarbij de aanpak wordt getest om een woongemeenschap nieuw leven in te blazen. Ook On(t)roerend heeft een aanpak om te komen tot een vitale woongemeenschap. Samen met woningcorporatie Woonzorg Nederland hebben…

wijkverbinder samen lukt het zelf huis met mensen icoon

Samen Lukt Het Zelf: nieuw platform voor wijksamenwerking

On(t)roerend Goed is partner van het platform ‘Samen Lukt Het Zelf’. De gedachte achter Samen Lukt Het Zelf is dat mensen zelf hun vraagstukken willen en kunnen oplossen maar dat ze dat samen met anderen het beste kunnen. Met andere wijkbewoners, maar ook door een steuntje in de rug te krijgen. Van Samen Lukt Het Zelf, van de…

hospitality koffie aanbieden huis met mensen icoon

Als een hotelier de baas was in uw zorginstelling

Hospitality zou de toekomst van de ouderenzorg moeten zijn, meent Onno Kamphuis: Mensen beleven de zorg vooral positief als naast deskundigheid ook persoonlijke aandacht en gastvrijheid het uitgangspunt zijn. De afgelopen maanden liep ik met enige regelmaat een verpleeghuis of verzorgingshuis (V&V locatie) binnen. Vaak voor een afspraak, soms omdat ik op bezoek ging, maar…

Levensloopbestendig wonen

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Dat klinkt mooi, maar hoe dan? Door de vergrijzing is het hoog tijd na te denken over zelfstandig wonen in de toekomst.

Vlogger Erik van Achmea kwam een middag bij ons langs om de oplossingen van On(t)roerend Goed aan der lijve te ondervinden.

Partners van On(t)roerend Goed

On(t)roerend Goed werkt met deze bedrijven aan de ontwikkeling van innovatieve toekomstbestendige woonconcepten.