proefboerderij haverkamp met projectteam

Proefboerderij Haverkamp: een gemengd bedrijf voor toekomstboeren

Onze inzending voor de prijsvraag Brood en Spelen is een van de prijswinnaars: Proefboerderij Haverkamp. De boerderij geeft startende agrarische- en plattelandsondernemers (toekomstboeren) een kans om betaalbaar te starten door huur van woning, grond en bedrijfsgebouw. Samen vormen de zelfstandige ondernemers een gemengd agrarisch bedrijf.

In een multidisciplinair team met de boer, conceptontwikkelaars en (landschaps)architecten toetsen we het radicale idee, zoals de jury omschrijft, op haalbaarheid. Het doel is een ambitieus, maar realistisch concept dat op termijn een blauwdruk kan zijn voor anderen. Het is een alternatief op het gebied van het reguliere stoppen met boeren, bedrijfsopvolging en/of erftransformaties.

De proefboerderij is een concept dat ongeveer 10 toekomstboeren een kans biedt om betaalbaar te starten als agrarisch ondernemer. Het dient als proeftuin voor nieuwe ontwikkelingen in teelt, landschapsbeheer en het bedienen van lokale afzetmarkten.

In teams met wisselende samenstelling werken we op een programmatische wijze in deelprojecten op basis van thema’s zoals toekomstboeren, afzetmarkt & toekomstteelten, organisatie & financiën, ruimtelijke ordening, landschap & erf en gebouwen. In onze rollen van procesbegeleider en conceptontwikkelaar & community builder hebben we een verbindende, coördinerende taak en de taak om de resultaten uit alle deelprojecten te verwerken tot een integraal concept.

Meer weten over proefboerderij Haverkamp? Klik op deze link

Of bel met Peter Bisschop 06-20591353

Foto boven: Reyer Boxem