Respijthuis Nieuwegein

Hebben mantelzorgers behoefte aan een respijthuis?

Gemeente Nieuwegein ziet de druk op mantelzorgers toenemen. Zorgvragers worden minder snel opgenomen in instellingen en daardoor neemt de vraag naar ondersteuning om langer thuis te blijven toe. On(t)roerend Goed begeleidt het onderzoek en de implementatie naar een logeerhuis om mantelzorgers te ontlasten. 

Lokatie:

  • Nieuwegein