On(t)roerend Goed

On(t)roerend Goed is een innovatiebureau voor het ontwerpen, implementeren en beheren van verbindende woonomgevingen. Dit doen we vanuit Amersfoort.

On(t)roerend Goed is een sociale onderneming. We ondernemen met een maatschappelijke missie. Ons hogere doel is eenzaamheid te voorkomen door mensen met elkaar in contact te brengen, zodat ze omzien naar elkaar.

We werken vanuit de overtuiging dat mensen de kwaliteit van de woonomgeving bepalen en dat de gebouwen en de omgeving ondersteunend  zijn om woon- en leefgenot te vergroten, zelfstandigheid te waarborgen en ontmoeten te stimuleren.

We kijken daarom eerst naar de mensen en daarna pas naar de “stenen”. Met wie woon je er, waar ontmoet je elkaar, wat wil je privé en wat wil je delen, in welke omgeving en wat betekent dat voor het gebouw. Dit doen we door een verbindende woonomgeving te creëren waar autonomie, ontmoeten, nabuurschap en samenredzaamheid centraal staan.

Met wie werken we samen

On(t)roerend Goed werkt met deze bedrijven aan de ontwikkeling van innovatieve toekomstbestendige woonconcepten. Door deze samenwerkingen zijn wij in staat om verbindingen te maken tussen financiers, de gemeente, zorg, welzijn en andere maatschappelijke organisaties met het doel wonen en gezondheid te verbeteren. Om deze toekomstbestendige woonconcepten te financieren werkt On(t)roerend Goed nauw samen met onder meer SAREF en Fakton Capital.