diensten ontroerend goed

On(t)roerend Goed

On(t)roerend Goed is in 2016 opgericht als innovatieve oplossing voor het thema langer zelfstandig thuis wonen met inzet van co-creatie.

Schaarste en vraagstukken

On(t)roerend Goed ondersteunt organisaties om vernieuwende woonconcepten te ontwikkelen waardoor bij nieuwbouwprojecten of bij herbestemming van bv (zorg)vastgoed een waardestijging wordt gerealiseerd door (her)positionering van het vastgoed en het creëren van sociale cohesie. Een meer betrokken samenleving biedt mogelijkheden tot groei in vitaliteit, werk en maatschappelijke economische waarde en welzijnswaarde. On(t)roerend Goed kan deze woonvormen ook in beheer nemen en op deze manier zorgdragen voor een doorgaande co-creatie in combinatie een exploitatiemodel waarin bewoners ontzorgd worden in de dagelijkse behoeften.

Nieuwe woonconcepten

Veel mensen willen graag gelukkig oud(er) worden. Ook ziet On(t)roerend Goed dat mensen weer meer zelfregie over het leven/zorg willen hebben. Er zijn mensen die wat met elkaar en hun omgeving willen delen. Woonvormen waarbij bijvoorbeeld verschillende generaties samenleven en elkaar waar mogelijk support in het leven geven. Waar het bijvoorbeeld mogelijk is te wonen met zorg in de buurt voor een dementerende partner of gehandicapt gezinslid. Waar algemene voorzieningen zoals een café, restaurant, kinderopvang, bibliotheek, expositieruimte of kinderboerderij met en door bewoners worden verzorgd.

Toekomstbestendig wonen

De afgelopen jaren zijn al grote veranderingen in de ouderenzorg doorgevoerd. Echter de grootste veranderingen staan ons nog te wachten. Het aantal alleenstaanden boven de 65 jaar gaat de komende decennia groeien van 1,2 naar 2 miljoen. Deze vergrijzing leidt in combinatie met een terugtredende overheid en hervorming van de langdurige zorg tot een explosieve groei in de vraag naar aantrekkelijke woonoplossingen voor senioren. Zorginstellingen hebben tegelijk een groot bezit aan vastgoed op hun balans en dit is vaak meer en anders dan waar behoefte aan is. Variërend van mooie landhuizen tot kolossale verzorgingsflats uit de jaren zeventig. Niet meer inzetbaar voor de “care”, maar wel voor vernieuwde woonvormen die passen bij de maatschappelijke uitdagingen en behoeften van nu en in de toekomst.

Wie zijn wij?

Sabine Megens de Meza

Sabine Megens de Meza

Sabine is verantwoordelijk voor conceptontwikkeling, co-creatie en social design binnen On(t)roerend Goed. Haar passie ligt bij het verbinden van mensen en bij het realiseren van vernieuwende (woon)concepten. Hierin neemt Sabine ruime ervaring in de zorg en marketing mee. Als kwartiermaker en sociale verbinder brengt ze met veel enthousiasme mensen in beweging om in co-creatie tot nieuwe ideeën te komen. In onze werkwijze van co-creatie komen we van denken naar doen. Sabine is continue op zoek naar het leveren van meerwaarde, zowel voor onze opdrachtgevers, het team en partners waarmee we werken en als belangrijkste voor de klant!

sabine@ontroerendgoed.nl

+31 6 14309319

Peter Bisschop

Peter Bisschop

Peter is verantwoordelijk voor het servicemodel en sociaal beheer binnen On(t)roerend Goed. Zijn ruime ervaring met facilitair management en (zorg)inkoop komt daarin bij elkaar. Peter is een betrokken en gedreven persoon die graag opereert in een dynamische omgeving. Hij geniet ervan om mensen bij elkaar te brengen en samen resultaten te halen. De dingen die hij doet daar gelooft hij in en daar gaat hij voor. Hierin betrekt hij mensen en laat ze actief participeren waardoor hij het vermogen heeft om mensen samen te laten werken in groepen. Daarnaast is hij ook pragmatisch, positief kritisch, want hij zoekt daarin altijd naar toegevoegde waarde en uitvoerbaarheid.

peter@ontroerendgoed.nl

+31 6 20591353

Met wie werken we samen

On(t)roerend Goed werkt met deze bedrijven aan de ontwikkeling van innovatieve toekomstbestendige woonconcepten. Door deze samenwerkingen zijn wij in staat om verbindingen te maken tussen financiers, de gemeente, zorg, welzijn en andere maatschappelijke organisaties met het doel wonen en gezondheid te verbeteren. Om deze toekomstbestendige woonconcepten te financieren werkt On(t)roerend Goed nauw samen met onder meer SAREF en Fakton Capital.