Amstelring De Bogt

Samenkomen in de Bogt. Muur eruit, Buurt erin!

Amstelring heeft het plan om de plint van de Bogt te transformeren naar een open, verbindende en toekomstbestendige plek voor de hele wijk en de eigen bewoners, met passende functies en voorzieningen. De wens is om de Bogt meer aan te sluiten op de behoeftes van de bewoners, medewerkers én de wijk. 

De opgave beperkt zich tot de initiatieffase. Het betreft onderzoek, concept, schetsontwerp, ruimtelijk functioneel ontwerp en een eerste haalbaarheidstoets op investeringen en opbrengsten.