Villa Monte

Vernieuwend woonconcept voor jongeren

Het project Villa Monte is gericht op wonen, ontmoeten, zorg voor anderen en veiligheid. Het beheer en onderhoud wordt uitgevoerd in gezamenlijkheid met de community en onder regie van On(t)roerend Goed. Het doel is om een vernieuwend concept te realiseren wat inspeelt op de behoefte van de deze doelgroep en naast wonen ook kansen en ondersteuning biedt.

Lokatie:

  • Amersfoort, Bergkwartier