herbestemmen zorgvastgoed

Breng het bejaardenhuis weer terug

Het FD publiceerde een interessant artikel over hoe moderne bejaardenhuizen ouderen de keus geven over hoe ze willen wonen. De boodschap: ondersteun de bouw ervan!

In 2030 zullen er ruim 2 miljoen 75-plussers zijn, 720.000 meer dan nu. Als al deze mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, de inzet van het kabinet, geeft dat een enorme druk op mantelzorgers en professionele zorg, waarschuwde het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs. Het is daarom tijd voor een comeback van het bejaardenhsuis, maar dan nieuwe stijl.

Van de ouderen geeft circa 20% aan het liefst in een bejaardenhuis te wonen. Bij een goed aanbod zou dat percentage omhoog kunnen gaan. Maar het bejaardenhuis bestaat bijna niet meer. Alleen het verpleeghuis is gebleven.

Een bejaardenhuis nieuwe stijl geeft ouderen de keus: zelfstandig wonen in appartementen of in een zorgunit waar de bewoners intensievere verzorging krijgt. Eten in een restaurant of zelf koken. Wie zelfstandig begint, kan doorschuiven naar meer verzorgd wonen zonder meteen naar een heel andere omgeving of zelfs woonplaats te moeten.

 Er zijn een bioscoop en sportfaciliteiten. Maar ook een thuiszorgcentrum, een huisartsenpraktijk en een geriater. Het samenwonen van ouderen in een groter complex bied tallerlei voordelen, zoals sociale contact en betere voorzieningen.  Op termijn kan het opnieuw uitvinden van het bejaardenhuis niet alleen maatschappelijk rendement opleveren, maar ook een daling van de zorgkosten.