Introductie Landelijk Platform Greenfield Ouderenzorg & Wonen

On(t)roerend Goed (OtG) en Careinvest zijn het landelijke Platform Greenfield Ouderenzorg & Wonen (PGOW) gestart om VV&T organisaties te ondersteunen om een transformatie van bestaande zorglocaties mogelijk te maken. Het motto is: outside/in- denken op basis van klantbehoefte en de doelen van VV&T organisaties. Kortom: hoe zouden we het vastgoed willen organiseren als we morgen opnieuw zouden kunnen beginnen, rekening houdend met de strategie voor de bestaande en nieuwe markt? De missie en het doel van Platform Greenfield Ouderenzorg & Wonen (PGOW) is het ondersteunen van de VV&T sector in de transitie van intra- naar extramurale zorg en wonen door samen te werken aan de nieuwe briljante businessmodellen van de toekomst.

Transitie van intramurale – naar extramurale zorg

De Ouderenzorg is door allerlei aangepaste – en nieuwe wetgeving, waaronder het scheiden van wonen en zorg, de afgelopen jaren behoorlijk verandert. Diverse VV&T organisaties, beschikken, in meer en mindere mate, om die reden over de volgende managementagenda:

  • Transformatie van intra- naar meer extramurale zorg, de nieuwe markt;

  • Versnelling van nieuwe (digitale)zorgconcepten en proposities om zorg en welzijn wijkgericht en thuis bij de cliënt te faciliteren en te organiseren.

Separaat van deze nieuwsbrief benaderen wij alle VV&T organisaties in Nederland of zij zich in deze managementagenda herkennen.

In een samenwerking tussen Careinvest en OtG bieden wij samengevat de VV&T-organisaties de volgende oplossingen:

  • Analyse van bestaande en toekomstige vastgoedportefeuille op basis van een unieke combinatie van marketing- en vastgoeddata om te komen tot een keuze voor aankopen, afstoten en transformatie/herbestemming van het vastgoed;

  • Het financieren van de aankoop en de verbouwing van bestaande – of nieuwe panden er vanuit gaande dat de VV&T organisatie zich wenst te richten op de zorgexploitatie;

  • Verzorgen van een verkoop/lease back, of de exit (na een upgrade inclusief financiering) van een bestaand pand, aan een eindbelegger. Wij beschikken over een netwerk van beleggers;

  • Het kunnen reduceren c.q. wegnemen van het verhuurders- en beheerrisico van het vastgoed wat voor zowel beleggers als voor de VV&T organisatie significant meer financieel comfort geeft.

  • Inzet van een bewezen co-creatieproces om te komen, met de VV&T organisatie en/of haar (potentiele) bewoners, tot geaccepteerde woon- en zorgconcepten en het sociaal beheer daarvan;

  • Organiseren van een integraal (digitaal) service- en zorgconcept, gericht op langer zelfstandig wonen.

OtG heeft een intensieve samenwerking met Zilveren Kruis en andere stakeholders. Meer informatie over het Platform Greenfield Ouderenzorg & Wonen (PGOW)? Neem dan contact met ons op.