historische bebouwing langs het water in Natuurkwartier Nieuwegein

Kwartiermaken in het Natuurkwartier

Aan de rand van Stadspark Oudegein ligt het Natuurkwartier Nieuwegein. Op dit gebied, ter grootte van 6 hectare vind je onder andere kinderboerderij IJsselstee, het Milieu Educatie Centrum, museum Warsenhoeck, een natuurspeeltuin, de poldermolen en een Proevtuin. De gemeente wil samen met partners dit unieke gebied naar een nieuwe fase brengen, zodat meer mensen in Nieuwegein en zeker ook daarbuiten hier kunnen recreëren, leren en werken. On(t)roerend Goed begeleidt dit proces. Hiervoor werken we ook samen met studioMAEK. Inmiddels liggen er drie uitgewerkte denkmodellen die getoetst worden bij partners, participanten, vrijwilligers, omgeving en gemeente.

Samenwerken: natuur, educatie, erfgoed & participatie

Het Natuurkwartier is een belangrijke groene en duurzame waarde binnen Nieuwegein. Het biedt bezoekers en maatschappelijke organisaties een plek waar zij in samenhang activiteiten kunnen ontplooien. Om de continuïteit van het Natuurkwartier te kunnen waarborgen, is naast een samenhangend en aantrekkelijk activiteitenaanbod ook een aantrekkelijke verblijfsfunctie nodig.

Van ideeën naar plan van aanpak

Er is de afgelopen maanden gewerkt aan de concrete realisering van een toekomstbestendig Natuurkwartier. Er zijn in 2015 veel ideeën en beelden opgehaald door middel van een inwonersenquête, verkennende gesprekken, bijeenkomsten en activiteiten. Deze zijn meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Maatschappelijke waarde Natuurkwartier

De gemeente heeft samen met de inwoners, betrokkenen en geïnteresseerde partijen onderzocht hoe de kwaliteit van het Natuurkwartier in Nieuwegein verder kan verbeteren. Deze ontwikkeling komt tegemoet aan de ideeën en wensen van inwoners en initiatiefnemers en draagt bij aan de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van het gebied.

Voor meer informatie over het project kun je contact opnemen met Sabine Megens, 06 143 09 319

Foto boven: studioMAEK