maatschappelijk ondernemen met senioren naar het strand

Maatschappelijk ondernemen in Amersfoort met Matchpoint

On(t)roerend Goed is als Amersfoorts bedrijf ook lokaal actief. We willen een zinvolle bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Maatschappelijke ondernemen doen we onder andere door dit jaar aan slag te gaan met Matchpoint. Hier kunnen we onze kennis en ervaring delen door bijvoorbeeld workshops te geven.

Matchpoint stimuleert maatschappelijk ondernemen bij het bedrijfsleven in Amersfoort. Het is een onafhankelijke intermediair zonder winstoogmerk. Matchpoint vormt een brug tussen zakelijk Amersfoort en het kwetsbare en vaak onzichtbare deel van de samenleving. Sinds 2001 arrangeren zij ontmoetingen tussen het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. De verrassende matches leveren voor alle deelnemende partijen iets op. Een maatschappelijke beleving die verbindt en het leervermogen prikkelt.

Voor woonzorgcentra gaat Matchpoint bijvoorbeeld op zoek naar vrijwilligers die samen met bewoners willen genieten van historie en moderne kunst tijdens een bezoek aan één van de historische musea van Amersfoort. Ook een uitje naar bijvoorbeeld het strand is zeer gewenst. Voor deze ouderen is het niet of nauwelijks mogelijk om zelfstandig op pad te gaan. Zij zijn heel blij als een team van medewerkers van een bedrijf met hen op pad gaat. Daarnaast worden er verschillende ontwikkeltrajecten en leerprogramma’s georganiseerd.

Meer weten over de samenwerking tussen On(t)roerend Goed en Matchpoint?
Neem dan contact op met Sabine Megens de Meza op 06 143 09 319

maatschappelijk ondernemen met vrijwilligerswerk in de tuin